TRENČÍN

2013-2021-2026-∞

Pestovanie zvedavosti

Trenčín si TY

Vízia pre infraštruktúru / telo mesta

Trenčín 2026

Vízia pre náplň / duša mesta

Európsky Trenčín

Rozvinutý kultúrno-kreatívny priemysel

2013

2021

2026

>

Tím

Trenčín 2026

Danuta Glondys

 • Poradkyňa EÚ pre výber a monitorovanie kandidátov na EHMK (2009-2018, bola členkou poroty aj pre Košice 2013)

 • definovala a implementovala úspešnú kultúrnu stratégiu pre Krakow

Diane Dodd

 • Prezidentka Medzinár. inštitútu gastronómie, kultúry, umenia a turizmu

 • bola expertná konzultantka EHMK Valletta 2018 (Malta) a Plodiv 2019 (Bulharsko)

Ilona Németh

 • svetovo rozpoznaná umelkyňa a kurátorka

 • profesorka na VŠVU

 • jej diela sú zastúpené v rôznych zbierkach (v Budapešti, Moskve, Slovenská národná galéria, a ďalšie)

Čo je vízia

Trenčín 2026?

Premena Trenčína na autentické európske centrum kultúry

centrum prosperujúce a prístupné obyvateľom, aj návštevníkom.

Koho je to vízia?

Trenčanov

Ako to spravíme?

 1. Posilníme kultúrno-kreatívny priemysel (fyzická infraštruktúra aj soft systémy)
 2. Začneme ponúkať nové a rozmanitejšie kultúrne služby novým cieľovým skupinám
 3. Zväčšíme finančný obrat a zamestnanosť nielen v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle)
 4. Využijeme medzinárodnú prestíž pre zlepšenie kvality života, turizmus a podnikanie
 5. Budeme meniť myslenie ľudí

Posilnenie kultúrno-kreatívneho priemyslu

Nové a rozmanitejšie kultúrne služby

novým cieľovým skupinám

Zvýšime finančný obrat a zamestnanosť nielen v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle)

Využijeme medzinárodnú prestíž pre zlepšenie kvality života, turizmus a podnikanie

Budeme meniť myslenie ľudí

Transformáciou prešli aj

Košice

Plovdiv

Aarhus

Projekt Trenčín 2026

Pestovanie zvedavosti

Dlhodobá stratégia

 • Stratégia rozvoja mesta - obsahu a infraštruktúry
 • Prepájanie sektorov
 • Udržateľnosť aktivít a objektov

Podnikatielia

Firmy

Nadácie

Kultúrne org. Inštitúcie

Kreatívny sektor

Neziskový sektor a OZ

Školy

Verejný sektor

Riadiace orgány

Občania

Návštevníci

Kreatívny inštitút Trenčín

Kultúrni ambasádori

Inštitút participácie

aktívne komunity

návštevníci, podnikatelia, verej. sektor, školy, riadiace org.

kultúrne inštitúcie

3.sektor, EU, občania, dobrovoľníci

Program

Cultivating Curiosity -

Pestovanie zvedavosti

Verejný priestor
Európske témy
Rozvoj príležitostí
Živá kultúra
Príroda

3 programové vlákna
6 tematických blokov
60 samostatných koncepcií

City Reimagined
Mesto pretvorené

Green Bridge
Zelený most

Cultivating Curiosity Festival
Festival pestovania zvedavosti

Rozvoj publík

občania mesta

 

ľudia so znevýhodnením

 

mládež

a školy

 

turisti

kultúrni pracovníci

seniori

 

 • účasť na programe
 • tvorba vlastných projektov
 • Dobrovoľnícky program
 • Inštitút participácie
 • mapovanie dostupnosti verejného priestoru, kultúrnych inštitúcií, služieb
 • účasť na programe
 • inkluzívna komunikácia
 • účasť na programe
 • programy pre školy a mládež v spolupráci s európskymi inštitúciami
 • učenie kultúrneho manažmentu
 • účasť na programe
 • dobrovoľnícka pomoc pri účasti na programe
 • programy zamerané pre seniorov
 • Kreatívny inštitút Trenčín
 • workshopy na zvýšenie profesionalizácie
 • tvorba vlastných projektov
 • medzinárodné partnerstvá
 • spolupráca so zahraničnými inštitúciami a mestami
 • prispôsobené služby turistom
 • účasť na programe

aktívní občania

kultúra dostupná pre všetkých

menší odliv mozgov, školy s medzin. spoluprácou

aktívni seniori a medzigeneračný dialóg

medzinárodné spolupráce a plné publiká

medzinárodné spolupráce a plné publiká

zvýšenie medzinárodného aj lokálneho turizmu

Proces kandidatúry

formovanie tímu

Príprava projektu do

1. kola

január-máj

2020

máj - december 2020

feb.- nov.

2021

dec. - feb.

2021

Prípravy na vypočutie poroty, produkcia filmu

Príprava projektu do

2. kola,

príprava mesta na návštevu poroty

september

2021

návšteva poroty

nov.- dec.

2021

Príprava na vypočutie poroty, produkcia filmu

december

2021

výsledky

1. kolo

2. kolo

máj - sept.

2020

sept. - dec.

2020

1. kolo

 • formovanie tímu
 • štúdium projektu
 • rozdelenie úloh
 • vývoj webstránky
 • komunikácia na sociálnych sieťach
 • zapájanie lokálnych aktérov
 • expertné návštevy a analýza mesta
 • nadviazanie partnerstva s TN Teplicami a TSK
 • nábor chýbajúcich členov tímu
 • komunikácia s 1000 obyvateľmi (30 fokusových skupín, dotazníky, zber dát na podujatiach, osobné stretnutia)
 • okolo 100 vydaných článkov (TS, Info, zmienky v médiách)
 • aktivácia kultúrnych aktérov v meste, zapojenie firiem
 • vypracovanie dlhodobej stratégie, kultúrnej stratégie
 • tvorba programu (3 vetvy, 6 blokov, 60 programových koncepcií, viac ako 100 programov)
 • nadviazanie komunikácie s medzinár. partnermi (12 EHMK miest, 100 programových partnerov, 7 sietí)
 • tvorba vizuálnej identity
 • konzultácie s vyše 300 expertmi - lokálnymi aj medzinárodnými
 • zabezpečenie formálnej podpory od 98 partnerov
 • napísanie, grafika a vyrobenie tzv. Bid Book-u (60 strán)
 • produkcia filmu a nahrávky pre porotu
 • intenzívne prípravy na ústne obhajoby so zapojením lokálnych aktérov
 • obhajoby pred 11 člennou medzinár. porotou

dec. - feb.

2020-21

feb. - marec

2021

 • spätná väzba poroty a štúdium konkurencie
 • podané 2x grantové žiadosti 200 000€+ (Nórske fondy, Archipelágo)
 • nastavenie harmonogramu a rozpočtu
 • plánovanie náboru: špecialista na monitoring, fundraisingový manažér, manažér hlavných partnerstiev, facilitátor, produkcia
 • vypracovanie akčných plánov a rozpočtov k projektu EHMK
 • 2x rokovania a vzdelávacie semináre s KIC
 • medzinárodné marketingové kampane s inými EHMK mestami (13000 zasiahnutých jednotlivcov cez sociálne siete)
 • plánovanie stretnutí s viac ako 290 partnermi
 • rokovanie s hlavnými aktérmi (25 organizácií)
 • účasť na 40 vzdelávacích seminároch, realizácia 3 vzdelávacích seminárov
 • viac ako 70 hodín online stretnutí (560 človekohodín)

2. kolo

apríl - november

2021

 • produkcia filmu a nahrávky pre porotu
 • intenzívne prípravy na ústne obhajoby 
 • obhajoby pred 11 člennou medzinár. porotou

november - december

2021

2. kolo

 • rozvoj medzinár. partnerstiev s cca 300 partnermi, členstvá v EU networkoch
 • zapojenie regionálnych mestských inštitúcií a ministerstiev
 • aktívne zapojenie lokálnych organizácií, inštitúcií a občanov
 • získavanie medzinárodných sponzorov a grantov
 • medzinárodná propagácia mesta
 • rozvoj dlhodobej stratégie
 • príprava mesta a organizácií na návštevu poroty: produkcia programov, aktivít, realizácia inkluzívnych a ekologických opatrení atď.
 • september: návšteva poroty
 • založenie Trenčín 2026 n.o.
 • rozvíjanie ďalších formálnych partnerstiev (dopravcovia, ubytovacie zariadenia a pod.)
 • poskytovanie praktikantských a dobrovoľníckych programov
 • budovanie regionálnych a národných partnerstiev
 • rozvoj programu: konzultácie s viac ako 100 umelcami, kuratormi a orgarnizátormi
 • pilotné produkcie projektov
 • zameranie na európske témy a ich prítomnosť v celom projekte
 • analýza kapacít a zdrojov pre finálnu realizáciu
 • SWOT analýza a plán rizík
 • extenzívny prieskum príkladov dobrej praxe pre všetky oblasti
 • rozvoj publika a identifikácia cieľových skupín
 • Trenčín je viditeľný v Európe
 • Trenčín a jeho organizácie + inštitúcie sa učia získavať sponzorov a financovanie z tretích strán
 • Trenčín už posilňuje kultúrnu infraštruktúru
 • Občania v Trenčíne participujú na tvorbe kultúry v Trenčíne
 • Trenčín má ekologické ambície, ktoré sú viditeľné v meste, organizáciách aj inštitúciách

 

+ Trenčín je pripravenejší a aspoň o krok ďalej ako

Nitra a Žilina!

Do septembra 2021

Rozpočet

Vízia a akčný plán Trenčín2026 +

Rozpočtové obdobie apríl-december 2021

Oblasť Popis Suma
Ľudské zdroje cena práce, vrátane SK expertov (cca 50 osôb) 177 000 €
Expertné konzultácie - medzinárodné kurátori, dramaturgovia, špecialisti na EU kultúrne stratégie, špecialisti na monitoring, budovanie kapacít 96 000 €
Program Pilotné živé podujatia, inštalácie, architektonické prvky, vzdelávacie programy 108 000 €
Marketing komunikačné kampane, tvorba filmov a videií, podcastov, článkov, TS, propagačných materiálov pre regióny, aktivít pre porotu, informačných výstav 39 000 €
Rozvoj publík participatívne projekty na tému Pestovanie zvedavosti, fokusové skupiny v regiónoch, pilotný program kultivácie prístupnosti 15 000 €
EU dimenzia poplatky do EU networkov, vysielanie SK umelcov do zahraničia, účasť na medzinárodných konferenciách, výstava v EU parlamente 20 500 €
Publikovanie knihy Trenčín 2026 (100 strán) Grafický dizajn a zalamovanie, DTP, viacero kôl prekladov SK-ENG, 4 kolá korektúr SK a ENG, tlač 100ks kópií 10 000 €
Prenájom kancelárie 4 000 €
SPOLU 469 500 €
Predpokladaná schopnosť uplatniť výdavky z CKKP Hviezda 147 000 €
 
Spolu mimo CKKP Hviezda 322500

Vízia a akčný plán Trenčín2026 +

Rozpočtové obdobie apríl-december 2021

Krátky film

Pestovanie zvedavosti-poslanci

By tapioca

Pestovanie zvedavosti-poslanci

 • 46

More from tapioca