TRENČÍN

2013-2021-2026-∞

Pestovanie zvedavosti

Trenčín Si TY

Vízia pre infraštruktúru / telo mesta

Trenčín 2026

Vízia pre náplň / duša mesta

Európsky Trenčín

Rozvinutý kultúrno-kreatívny priemysel

2013

2021

2026

>

Tím

Trenčín 2026

Čo je vízia

Trenčín 2026?

Premena Trenčína na autentické európske centrum kultúry

centrum prosperujúce a prístupné obyvateľom, aj návštevníkom.

Ako to spravíme?

Posilnenie kultúrno-kreatívneho priemyslu

Nové a rozmanitejšie kultúrne služby

novým cieľovým skupinám

Zvýšime finančný obrat a zamestnanosť nielen v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle)

Využijeme medzinárodné prostredie pre zlepšenie kvality života, turizmus a podnikanie

Budeme meniť myslenie ľudí

Projekt Trenčín 2026

Pestovanie zvedavosti

Dlhodobá stratégia

 • Stratégia rozvoja mesta - obsahu a infraštruktúry
 • Prepájanie sektorov
 • Udržateľnosť aktivít a objektov

Podnikatielia

Firmy

Nadácie

Kultúrne org. Inštitúcie

Kreatívny sektor

Neziskový sektor a OZ

Školy

Verejný sektor

Riadiace orgány

Občania

Návštevníci

Kreatívny inštitút Trenčín

Kultúrni ambasádori

Inštitút participácie

aktívne komunity

návštevníci, podnikatelia, verej. sektor, školy, riadiace org.

kultúrne inštitúcie

3.sektor, EU, občania, dobrovoľníci

3 programové vlákna
6 tematických blokov
60 samostatných koncepcií

Verejný priestor
Európske témy
Rozvoj príležitostí
Živá kultúra
Príroda

Rozvoj publík

občania mesta

 

ľudia so znevýhodnením

 

kultúrni pracovníci

 • účasť na programe
 • tvorba vlastných projektov
 • Dobrovoľnícky program
 • Inštitút participácie
 • mapovanie dostupnosti verejného priestoru, kultúrnych inštitúcií, služieb
 • účasť na programe
 • inkluzívna komunikácia
 • Kreatívny inštitút Trenčín, Inštitút participácie, Kultúrni ambasádori
 • workshopy na zvýšenie profesionalizácie, medzinárodné mobility, rezidencie
 • tvorba vlastných projektov na základe potrieb svojho publika
 • medzinárodné partnerstvá a networky
 • spolupráca s lokálnymi, národnými a medzinárodnými inštitúciam a organizáciami
 • rozvoj publika, dobrovoľníkov, zamestnancov
 • spolupráca so súkromným, verejným a tretím sektorom

aktívní občania

kultúra dostupná pre všetkých

medzinárodné spolupráce, plné publiká a nové príležitosti

organizácie a inštitúcie

&

Proces kandidatúry

feb.- nov.

2021

Príprava projektu do

2. kola,

príprava mesta na návštevu poroty

september

2021

návšteva poroty

nov.- dec.

2021

Príprava na vypočutie poroty, produkcia filmu

december

2021

výsledky

2. kolo

 • Trenčín je viditeľný v Európe
 • Trenčín a jeho organizácie + inštitúcie sa učia získavať sponzorov a financovanie z tretích strán
 • Trenčín už posilňuje kultúrnu infraštruktúru
 • Občania v Trenčíne participujú na tvorbe kultúry v Trenčíne
 • Trenčín má ekologické ambície, ktoré sú viditeľné v meste, organizáciách aj inštitúciách

Do septembra 2021

Krátky film

Čo znamená byť partnerom projektu Trenčín 2026?

 • Možnosť realizovať vlastné aktivity vo funkčnom, lepšom prostredí na medzinárodnom leveli.

 

 • Možnosť realizovať nové aktivity pre nové publiká s novými partnermi

 

 • Posilniť svoju pozíciu ako európska organizácia, byť súčasťou európskeho diania.

 

 • Posilniť kapacity svojej a iných organizácií prostredníctvom vzdelávania,výmeny skúseností, školení a sieťovacích aktivít.

 

 • Mať lepšiu stabilitu a diverznejšie financovanie vďaka rozvoju vlastných kapacít, prepojeniu so súkromným sektorom a sieťovaniu.

 

 •  

Ako môžeme spolupracovať?

 • Spolupráca na programových koncepciách
 • Spolupráca na projektoch budovania kapacít (sieťovanie, vzdelávanie, výmeny skúseností, profesionalizačné aktivity a pod.)
 • Spolupráca na rozvoji aspektov inklúzie, environmentálnych opatrení v kult.sektore
 • Komunikácia o projekte
 • Európska  dimenzia, medzinárodný networking
 • Súčinnosť na prípravách návštevy poroty v septembri

Copy of Pestovanie zvedavosti - partneri

By tapioca

Copy of Pestovanie zvedavosti - partneri

 • 45

More from tapioca