Kunst

Les 7: Random

vandaag gaan we leren

 

 • het gebruik van random in tekeningen

 • verder werken aan de eindopdracht

tekenen!

We gaan weer tekenen vandaag, maar dan ook met random waardes.

tekenen!

We gaan ook de eindopdracht afmaken.

Die maak je thuis (of in het OLC) af voor komende vrijdag!

We gaan weer tekenen vandaag, maar dan ook met random waardes.

for-lussen

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
aantal_keer = 4
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

aantal_keer = 8
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(45)

Voor de vakantie hebben we ook variabelen in lussen gebruikt:

We hebben al veel geoefend met lussen.

 

 

Je kunt de turtle ook van kleur laten veranderen.
Dat kan met woorden:

kleuren

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

#zet de kleur op oranje
pen.color('orange')

#teken een vierkant
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Je kunt de turtle ook van kleur laten veranderen.
Dat kan met woorden:

kleuren

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

#zet de kleur op oranje
pen.color('orange')

#teken een vierkant
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)
#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

#zet de kleur op blauw
pen.color(0,0,255)

#teken een vierkant
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Maar het kan ook met rgb codes:

 

boven of onder?

 • Maakt de code het plaatje boven -> gele postit
 • Maakt de code het plaatje onder -> roze postit

Pak de postits uit je schrift.

Na het aftellen (3,2,1) doe je je postit omhoog

Roze:

boven of onder?

pen.color(0, 0, 0)

for i in range(5):
 pen.forward(100)
 pen.left(72)

Geel:

Roze:

boven of onder?

pen.color(0, 0, 255)

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

boven of onder?

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

boven of onder?

pen.color(0, 0, 255)

for i in range(8):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

boven of onder?

pen.color(0,255,0)

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Geel:

Roze:

boven of onder?

for i in range(4):
pen.forward(100)
pen.left(90)

Geel:

Er komt een foutmelding

figuren vullen

pen.color('orange')

#vanaf hier vullen
pen.begin_fill()  

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

#tot hier
pen.end_fill()   

Let op deze dingen:

 • er moet een laag streepje tussen begin_fill()

 • en tussen end_fill()

 • er hoeft niets tussen de haakjes

Tekeningen worden nog mooier als je ze inkleurt.

 

Dat doen we met begin_fill() en end_fill()

 

 

Roze:

boven of onder?

pen.color('orange')

#vanaf hier vullen
pen.begin_fill()  

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)


Geel:

Roze:

boven of onder?

pen.color('orange')

#vanaf hier vullen
pen.begin_fill()  

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

#tot hier
pen.end_fill()   

Geel:

Random

Tekeningen worden nog leuker als je random gebruikt.

Je kunt random op meerdere manier gebruiken:

 

 • een willekeurig getal als hoek of grootte
 • een willekeurige kleur

 

In dit programma gebruiken we random getallen.

 

Let op deze dingen:

 

 • zet bovenaan import random
 • gebruik twee getallen:
  random.randint(laagste getal, hoogste getal)
#laad de tekenmodule in
import turtle

#laad de random module
import random

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

hoek = random.randint(0,180)

for i in range(25):
 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

demo

In dit programma gebruiken

we random kleur.

 

Let op deze dingen:

 

 • zet bovenaan import random
 • zet de pen op een random kleur uit
  de lijst
 • je gebruikt twee keer haakjes in
  elkaar
#laad de tekenmodule in
import turtle

#laad de random module
import random

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

kleuren = ['red', 'green', 'blue']

pen.color(random.choice(kleuren))

hoek = 110

for i in range(25):
 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

demo

In dit programma gebruiken

we random kleur, maar

dan met een random getal.

 

Let op deze dingen:

 

 • zet bovenaan import random
 • maak drie variabeles aan
 • gebruik ze alledrie
#hier de opstartcodes

rood = random.randint(0,255)
geel = random.randint(0,255)
blauw = random.randint(0,255)

pen.color(rood, geel, blauw)

hoek = 110

for i in range(25):
 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

demo

Het kan nog gekker!

 

Wat doet deze code?

#hier de opstartcodes

hoek = 110

for i in range(25):
 rood = random.randint(0,255)
 geel = random.randint(0,255)
 blauw = random.randint(0,255)

 pen.color(rood, geel, blauw)

 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

demo

Het kan nog gekker!

 

En wat doet deze code?

#hier de opstartcodes

hoek = random.randint(0,180)

for i in range(25):
 rood = random.randint(0,255)
 geel = random.randint(0,255)
 blauw = 255

 pen.color(rood, geel, blauw)

 pen.forward(90)
 pen.left(hoek)

Random

demo

zodadelijk op de computer...

de eindopdracht!

 • Deadline:
  • Vrijdag om 13 uur, inleveren via Magister (bij opdrachten)
 • Eisen:
  • Gebruik minstens:
   • 5 losse figuren
   • 3 variabelen
   • 3 kleuren
  • Extra punten voor:
   • Kleur met rgb codes in plaats van namen
   • begin_fill() en end_fill()
   • Figuren met meerdere kleuren (uitleg op het werkblad)
   • Wat je verder nog voor leuks kunt verzinnen
   • Random kleuren en vormen <--- NIEUW

vandaag hebben we geleerd

afsluiting

 

 • het gebruik van random in tekeningen

 • verder werken aan de eindopdracht

CS Certificate - Module Kunst - Les 7

By VHTO

CS Certificate - Module Kunst - Les 7

Computer Science Certificate is een initiatief van VHTO in samenwerking met Universiteit Leiden en wordt mogelijk gemaakt door Salesforce.org.

 • 22
Loading comments...

More from VHTO