Asbest Apps

Landelijke standaard

 

Voor controle op asbestverwijdering is er een landelijke standaard.

 

VinX heeft deze in een app beschikbaar

Leg alle gegevens eenvoudig vast

Geef het type sanering aan ...

... en de relevante controlepunten

worden automatisch getoond

Tekortkomingen zijn direct in beeld.

De te ondernemen acties ook.

Foto's worden automatisch in het bezoekrapport opgenomen

 

  • VinX Asbest App is direct gebruiksklaar
  • Koppeling met andere systemen mogelijk maar niet vereist
  • Rapportages in eigen huisstijl
  • Managementinformatie beschikbaar
  • Aanpassingen en eigen lijsten mogelijk

Meer weten?

 

Bel ons: 030-698 62 22

of mail ons