Stredná odborná škola
informačných technológií
v Novej Dubnici

s podporou národného projektu
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Denný IT tábor - základné informácie

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

 • Termín konania: 6. až 10. júla 2020, denne od 8:00 do 15:30
 • Cieľová skupina: žiaci 4. až 9. ročníka ZŠ a stredoškoláci
 • Kapacita: 30 žiakov (už zaplnená, účastníkov budeme vyberať)
 • Prihlášky: prihlasovanie bolo ukončené
 • Poplatok: 35 € (za obedy, pitný režim a prevádzkové náklady)
 • Kontakt pre vaše otázky: 0910 85 23 13

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Čo vás čaká?

Ústredným prvkom programu budú samozrejme informačné technológie, priestor majú aj oddychové aktivity:

 • 3D modelovanie a tlač
 • zábava s Kahoot
 • opekačka
 • discgolf
 • bedminton
 • a iné spestrenia...
 • mobilné aplikácie v prírode
 • pozorovanie mikrosveta
 • geocaching
 • programovanie so Scratch
 • programovanie v Python
 • robotické autíčko s micro:bit

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Scratch

Keď sa deti učia programovať v nástroji Scratch, naučia sa dôležité stratégie pre riešenie problémov, navrhovanie projektov
a vyjadrovanie myšlienok.

So Scratchom môžeš programovať
svoje vlastné interaktívne príbehy,
hry a animácie a zdieľať svoje výtvory
s ostatnými.

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Robotické autíčko

Rozbehať autíčko a stanoviť mu presné pokyny, ako má jazdiť a kedy čím blikať nemusí byť vôbec zložité - pokiaľ je v ňom micro:bit. Vyskúšame si to.
Ak poznáte Scratch, bude vám to
povedomé.

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Kahoot

Vytvoríme, prehráme, zabavíme sa pri vytváraní Kahootov - vzdelávacia technológia pre online testy / hlasovanie.

Geocaching

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Zábavne v prírode s použitím navigačných zariadení a aplikácií.

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Mobilné aplikácie v prírode

 1. Pomocou mobilných aplikácií zistíme, čo kvitne v areáli školy, naučíme sa identifikovať jednotlivé druhy nielen rastlín, ale aj živočíchov. Vytvoríme online herbár - nafotíme,
  opíšeme, dáme do tabuľky...
 2. Budeme používať rôzne senzory na
  merania (aj pri outdoorových aktivitách),
  urobíme videomerania, všetko
  zdokumentujeme.

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Mikrosvet

Izolujeme DNA, mikroskopom pripojeným k počítaču urobíme fotografiu, ktorú popíšeme, upravíme. Budeme pozorovať časti tiel bezstavovcov.

Python

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Možno už poznáte Imagine a čo-to ste
v ňom aj pokreslili.

Ako s tým súvisí ten had v názve?

Pohráme sa s ním, niečo aj pokreslíme...
Je to totiž skutočný programovací jazyk.

Denný IT tábor pri SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

3D modelovanie a tlač

Ako sa dajú vyrobiť drobné predmety?
Najskôr si vytvoríme model v počítači, potom nad ním popremýšľame a na záver aj vytlačíme na 3D tlačiarni.