Stredná odborná škola
informačných technológií
v Novej Dubnici

Prehľad odborných predmetov

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Stredná odborná škola
informačných technológií
v Novej Dubnici

Odborné vzdelanie v oblasti IT

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Informatika

Programovanie
C++

Databázové systémy

Počítačové siete

Webové technológie

Internet vecí

Počítačová grafika

Aplikovaná informatika

Objektové

programovanie

Mobilné

aplikácie

Stredná odborná škola
informačných technológií
odbor technické lýceum

INFORMATIKA

Informatika

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

 Teoretický úvod do štúdia IT, ktorý je doplnený názornými praktickými ukážkami...

 • Informácie okolo nás
 • Reprezentácia obrazu a zvuku
 • Počítače a periférne zariadenia
 • Vnútorné vybavenie počítača
 • Operačné systémy
 • IT v bežnom živote
 • Počítačová bezpečnosť

hardvér

softvér

počítač

pixel

DPI

EXIF

IPTC

PNG

SVG

7-zip

USB

SATA

multithreading

PCI

GPGPU

multitasking

RAM

pagefile

BIOS

kryptografia

HTTPS

hash

hoax

spam

elektronický podpis

pharming

GPS

e-shop

RGB

tlačiareň

cache

SSD

bajt

bit

Stredná odborná škola
informačných technológií
odbor technické lýceum

APLIKOVANÁ
INFORMATIKA

Aplikovaná informatika

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Príprava na zvládnutie praktických úloh správneho IT-čkára...

 • Spracovanie textu
 • Spracovanie tabuľkových údajov
 • Výpočty s tabuľkovými údajmi
 • Prezentácia informácií
 • Operačné systémy
 • Správa OS

viacúrovňové číslovanie

register pojmov

poznámky pod čiarou

zoznam obrázkov

metadáta

import CSV

podmienené formátovanie

trendová krivka

MATCH INDEX

grafy

myšlienkové mapy

virtuálny počítač

Linux

Windows

Android

Clonezilla

skripty

inštalácia

práva používateľa

Stredná odborná škola
informačných technológií
odbor technické lýceum

PROGRAMOVANIE

Programovanie

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Trojica predmetov algoritmizácie a programovania v C++...

 • Základy algoritmizácie a programovania
 • Ukladanie údajov
 • Rekurzívne funkcie
 • Dátové štruktúry
 • Algoritmy triedenia
 • Objektovo-orientované programovanie
 • GUI aplikácie

cykly

polia

dynamická alokácia

štruktúry

funkcie

preťažovanie funkcií

multithreading

rekurzia

triedenie

objekty

dedičnosť

udalosti

časovač

Stredná odborná škola
informačných technológií
odbor technické lýceum

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Databázové systémy

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Výnimočný predmet pre správne navrhovanie databázy, transformáciu
na tabuľky a vytváranie dotazov v SQL jazyku...

 • Konceptuálny model databázy
 • Tvorba a používanie relačnej databázy
 • Databázové programovanie s SQL

Ako jediná stredná škola na Slovensku sme Oracle Akadémia!

entita

atribút

inštancia

relácia

ERD

tabuľka

integrita

kľúč

agregácia

SELECT

NULL

JOIN

Stredná odborná škola
informačných technológií
odbor technické lýceum

POČÍTAČOVÉ
SIETE

Počítačové siete

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Rozsiahly predmet pripravujúci do praxe pre pozíciu sieťového správcu...

 • Základy počítačových sietí
 • Konfigurácia sieťových zariadení
 • Sieťové protokoly
 • Metalické a optické siete
 • Bezdrôtové siete
 • Protokoly IPv4 a IPv6
 • Smerovanie v IP sieťach
 • Sieťová bezpečnosť a firewall
 • NAT preklad
 • VPN
 • Manažovateľné prepínače a VLAN
 • Monitorovanie, výkon a kvalita

Každý študent má k dispozícii vlastný router!

router

switch

server

internet

intranet

protokol

TCP/IP

PDU

UTP

FTTB

MAC

ARP

RSTP

ICMP

WiFi

DHCP

IPv6

OSPF

DNS

NAT

firewall

SSTP

VLAN

SNMP

QoS

PCQ

packet

UDP

P2P

multicast

SMTP

WAN

ping

port

LAN

AP

Stredná odborná škola
informačných technológií
odbor technické lýceum

WEBOVÉ TECHNOLÓGIE

Webové technológie

Stredná odborná škola informačných technológií

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - www.ssnd.sk

Základy z technológií používaných pri tvorbe webu a webových aplikácií...

 • jazyk XML
 • webový jazyk HTML 5
 • dizajn webu s CSS 3
 • klientske skripty JavaScript a jQuery
 • programovanie v PHP

web

HTTP

HTML

XML

formulár

GET

POST

CSS

selektor

efekty

animácie

JavaScript

udalosť

DOM

jQuery

PHP

CSV

SQL

AJAX