Tóth Zoltán @totya24

A KEZDETEK

1994 : VRML 1.0

Virtual Reality Markup Language

 • szöveges leíró fájl (.wrl)
 • nem volt natív böngészőtámogatás
 • JAVA alapú pluginek
 • korlátozott lehetőségek
#VRML V1.0 ascii
DirectionalLight {
  direction 0 0 -1
}
PerspectiveCamera {
  position  -8.6 2.1 5.6
  orientation -0.1 -0.9 -0.1 1.1
  focalDistance    10.84
}
Separator {
  Material {
    diffuseColor 0 0 1
  }
  Transform {
    translation -2.4 .2 1
    rotation 0 1 1 .9
  }
  Cube {}
}

A KEZDETEK

1997 : VRML 2.0 (VRML97)

Virtual Reality Modeling Language

 • utf-8
 • teljesítményoptimalizálás
 • bővíthetőség
 • még mindig nincs natív támogatás
 • 3D editorok ma is használt fájlformátuma

A KEZDETEK

2004 : X3D

 • a VRML 2.0 utódja
 • XML alapú leíró nyelv
 • még ma is fejlesztik (Web3D Konzorcium)
 • támogatják az ismertebb szerkesztők
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE X3D PUBLIC "ISO//Web3D//DTD X3D 3.2//EN" "http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.2.dtd">
<X3D profile="Interchange" version="3.2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsd:noNamespaceSchemaLocation="http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.2.xsd">
<Scene>
 <Shape>
  <IndexedFaceSet coordIndex="0 1 2">
   <Coordinate point="0 0 0 1 0 0 0.5 1 0"/>
  </IndexedFaceSet>
 </Shape>
</Scene>
</X3D>

2011 - WebGL

 • JavaScript API
 • HTML5 canvas
 • Nem igényel fordítást
 • A JavaScript memóriakezelését használja
 • Közel 90%-os támogatottság
 • Eléri az operációs rendszer OpenGL driverét
 • A GPU-t is használja a CPU mellett

GYAKORLATI PÉLDA

GLSL*

CSAK EGY KOCKA

GLSL*

var cube = [ 
 // Front face
 0, 0, 0,
 0, 1, 0,
 1, 1, 0,
 1, 0, 0,
 // Back face
 0, 0, 1,
 1, 0, 1,
 1, 1, 1,
 0, 1, 1,
 // Top face
 0, 1, 0,
 0, 1, 1,
 1, 1, 1,
 1, 1, 0,
 // Bottom face
 0, 0, 0,
 1, 0, 0,
 1, 0, 1,
 0, 0, 1,
 // Right face
 1, 0, 0,
 1, 1, 0,
 1, 1, 1,
 1, 0, 1,
 // Left face
 0, 0, 0,
 0, 0, 1,
 0, 1, 1,
 0, 1, 0
];

HOGY IS NÉZ EZ KI?

GLSL*

<!doctype html>
<html>
  <body>
   <canvas width = "570" height = "570" id = "my_Canvas"></canvas>

   <script>

     /*============= Creating a canvas =================*/
     var canvas = document.getElementById('my_Canvas');
     gl = canvas.getContext('experimental-webgl');
     
     /*============ Defining and storing the geometry =========*/

     var vertices = [
      -1,-1,-1, 1,-1,-1, 1, 1,-1, -1, 1,-1,
      -1,-1, 1, 1,-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1,
      -1,-1,-1, -1, 1,-1, -1, 1, 1, -1,-1, 1,
      1,-1,-1, 1, 1,-1, 1, 1, 1, 1,-1, 1,
      -1,-1,-1, -1,-1, 1, 1,-1, 1, 1,-1,-1,
      -1, 1,-1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,-1, 
     ];

     var colors = [
      5,3,7, 5,3,7, 5,3,7, 5,3,7,
      1,1,3, 1,1,3, 1,1,3, 1,1,3,
      0,0,1, 0,0,1, 0,0,1, 0,0,1,
      1,0,0, 1,0,0, 1,0,0, 1,0,0,
      1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0,
      0,1,0, 0,1,0, 0,1,0, 0,1,0
     ];

     var indices = [
      0,1,2, 0,2,3, 4,5,6, 4,6,7,
      8,9,10, 8,10,11, 12,13,14, 12,14,15,
      16,17,18, 16,18,19, 20,21,22, 20,22,23 
     ];

     // Create and store data into vertex buffer
     var vertex_buffer = gl.createBuffer ();
     gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertex_buffer);
     gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(vertices), gl.STATIC_DRAW);

     // Create and store data into color buffer
     var color_buffer = gl.createBuffer ();
     gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, color_buffer);
     gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, new Float32Array(colors), gl.STATIC_DRAW);

     // Create and store data into index buffer
     var index_buffer = gl.createBuffer ();
     gl.bindBuffer(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, index_buffer);
     gl.bufferData(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, new Uint16Array(indices), gl.STATIC_DRAW);
                       
     /*=================== Shaders =========================*/
     
     var vertCode = 'attribute vec3 position;'+
      'uniform mat4 Pmatrix;'+
      'uniform mat4 Vmatrix;'+
      'uniform mat4 Mmatrix;'+
      'attribute vec3 color;'+//the color of the point
      'varying vec3 vColor;'+
			
      'void main(void) { '+//pre-built function
        'gl_Position = Pmatrix*Vmatrix*Mmatrix*vec4(position, 1.);'+
        'vColor = color;'+
      '}';

     var fragCode = 'precision mediump float;'+
      'varying vec3 vColor;'+
      'void main(void) {'+
        'gl_FragColor = vec4(vColor, 1.);'+
      '}';
     
     var vertShader = gl.createShader(gl.VERTEX_SHADER);
     gl.shaderSource(vertShader, vertCode);
     gl.compileShader(vertShader);

     var fragShader = gl.createShader(gl.FRAGMENT_SHADER);
     gl.shaderSource(fragShader, fragCode);
     gl.compileShader(fragShader);

     var shaderProgram = gl.createProgram();
     gl.attachShader(shaderProgram, vertShader);
     gl.attachShader(shaderProgram, fragShader);
     gl.linkProgram(shaderProgram);

     /* ====== Associating attributes to vertex shader =====*/
     var Pmatrix = gl.getUniformLocation(shaderProgram, "Pmatrix");
     var Vmatrix = gl.getUniformLocation(shaderProgram, "Vmatrix");
     var Mmatrix = gl.getUniformLocation(shaderProgram, "Mmatrix");

     gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertex_buffer);
     var position = gl.getAttribLocation(shaderProgram, "position");
     gl.vertexAttribPointer(position, 3, gl.FLOAT, false,0,0) ;
     
     // Position
     gl.enableVertexAttribArray(position);
     gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, color_buffer);
     var color = gl.getAttribLocation(shaderProgram, "color");
     gl.vertexAttribPointer(color, 3, gl.FLOAT, false,0,0) ;
     
     // Color
     gl.enableVertexAttribArray(color);
     gl.useProgram(shaderProgram);

     /*==================== MATRIX =====================*/

     function get_projection(angle, a, zMin, zMax) {
      var ang = Math.tan((angle*.5)*Math.PI/180);//angle*.5
      return [
        0.5/ang, 0 , 0, 0,
        0, 0.5*a/ang, 0, 0,
        0, 0, -(zMax+zMin)/(zMax-zMin), -1,
        0, 0, (-2*zMax*zMin)/(zMax-zMin), 0 
      ];
     }
			
     var proj_matrix = get_projection(40, canvas.width/canvas.height, 1, 100);

     var mov_matrix = [1,0,0,0, 0,1,0,0, 0,0,1,0, 0,0,0,1];
     var view_matrix = [1,0,0,0, 0,1,0,0, 0,0,1,0, 0,0,0,1];

     // translating z
     view_matrix[14] = view_matrix[14]-6;//zoom

     /*==================== Rotation ====================*/

     function rotateZ(m, angle) {
      var c = Math.cos(angle);
      var s = Math.sin(angle);
      var mv0 = m[0], mv4 = m[4], mv8 = m[8];
				
      m[0] = c*m[0]-s*m[1];
      m[4] = c*m[4]-s*m[5];
      m[8] = c*m[8]-s*m[9];

      m[1]=c*m[1]+s*mv0;
      m[5]=c*m[5]+s*mv4;
      m[9]=c*m[9]+s*mv8;
     }

     function rotateX(m, angle) {
      var c = Math.cos(angle);
      var s = Math.sin(angle);
      var mv1 = m[1], mv5 = m[5], mv9 = m[9];
				
      m[1] = m[1]*c-m[2]*s;
      m[5] = m[5]*c-m[6]*s;
      m[9] = m[9]*c-m[10]*s;

      m[2] = m[2]*c+mv1*s;
      m[6] = m[6]*c+mv5*s;
      m[10] = m[10]*c+mv9*s;
     }

     function rotateY(m, angle) {
      var c = Math.cos(angle);
      var s = Math.sin(angle);
      var mv0 = m[0], mv4 = m[4], mv8 = m[8];
				
      m[0] = c*m[0]+s*m[2];
      m[4] = c*m[4]+s*m[6];
      m[8] = c*m[8]+s*m[10];

      m[2] = c*m[2]-s*mv0;
      m[6] = c*m[6]-s*mv4;
      m[10] = c*m[10]-s*mv8;
     }

     /*================= Drawing ===========================*/
     var time_old = 0;
			
     var animate = function(time) {

      var dt = time-time_old;
      rotateZ(mov_matrix, dt*0.005);//time
      rotateY(mov_matrix, dt*0.002);
      rotateX(mov_matrix, dt*0.003);
      time_old = time;

      gl.enable(gl.DEPTH_TEST);
      gl.depthFunc(gl.LEQUAL);
      gl.clearColor(0.5, 0.5, 0.5, 0.9);
      gl.clearDepth(1.0);

      gl.viewport(0.0, 0.0, canvas.width, canvas.height);
      gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT);
      gl.uniformMatrix4fv(Pmatrix, false, proj_matrix);
      gl.uniformMatrix4fv(Vmatrix, false, view_matrix);
      gl.uniformMatrix4fv(Mmatrix, false, mov_matrix);
      gl.bindBuffer(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, index_buffer);
      gl.drawElements(gl.TRIANGLES, indices.length, gl.UNSIGNED_SHORT, 0);
				
      window.requestAnimationFrame(animate);
     }
     animate(0);
			
   </script>

  </body>
</html>

MI IS TÖRTÉNT?

GLSL*

 • WebGL inicializálása
 • A megjelenítendő objektum paraméterei JavaScript tömbbe
 • Bufferobjektumok létrehozása és összekötése
 • Shaderek definiálása, bekötése
 • Shader attribútumok beállítása
 • Transzformációs mátrix generálása
 • Forgatás megvalósítása
 • Kirajzolás

KERETRENDSZEREK

GLSL*

*https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WebGL_frameworks

3D-S OBJEKTUM

GLSL*

 • vertex

 • edge

 • face

 • geometry

 • mesh

 • material

3D-S TÉR

GLSL*

 • mesh

 • scene

 • camera

 • light

FELÉPÍTÉS (THREE.JS)

THREE.JS

 • 2010-ben kezdték fejleszteni
 • ma már a 82 stabil kiadásnál jár
 • többféle renderelő motor (WebGL, Canvas, SVG)
 • nem tipikusan játékok fejlesztésére akarták
 • számos bővítmény
 • rengeteg beépített objektum,
  kamera, fényforrás, anyag
 • shaderek
 • loaderek (JSON, obj, stb)
 • részletes dokumentáció
 • könnyen tanulható
 • debug eszközök

EMLÉKEZTETŐÜL

GLSL*

THREE.JS MEGOLDÁS

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
	<script src="three.min.js"></script>
	<script>
	  var camera, scene, renderer, geometry, material, mesh;

      scene = new THREE.Scene();

	  camera = new THREE.PerspectiveCamera( 75, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 10000 );
	  camera.position.z = 1000;

	  geometry = new THREE.BoxGeometry( 200, 200, 200 );
	  for (var i = 0; i < Math.floor(geometry.faces.length / 2); i++) {
		var color = Math.random() * 0xffffff;
		geometry.faces[ i*2 ].color.setHex( color );
		geometry.faces[ i*2+1 ].color.setHex( color );
	  }
	  geometry.colorsNeedUpdate = true;
			
	  material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0xffffff, vertexColors :THREE.FaceColors } );

	  mesh = new THREE.Mesh( geometry, material );
	  scene.add( mesh );

	  renderer = new THREE.WebGLRenderer();
	  renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
      document.body.appendChild( renderer.domElement );

      function animate() {
		requestAnimationFrame( animate );
		mesh.rotation.x += 0.04;
		mesh.rotation.y += 0.05;
		renderer.render( scene, camera );
	  }
	  animate();
	</script>
  </body>
</html> 

*http://codepen.io/totya24/pen/oYwWNL

A FONTOSABB RÉSZEK

scene = new THREE.Scene();

camera = new THREE.PerspectiveCamera( fov, aspectRatio, near, far );

geometry = new THREE.BoxGeometry( 200, 200, 200 );

material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0xff0000 } ););

mesh = new THREE.Mesh( geometry, material );

scene.add( mesh );

renderer = new THREE.WebGLRenderer();

renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );

function animate() {

        requestAnimationFrame( animate );

        mesh.rotation.y += 0.05;

        renderer.render( scene, camera );

 }

 animate();

THREE.JS A WEBEN

THREE.JS A WEBEN

 • Könnyen integrálható (HTML5 canvas)
 • Canvas 2D fallback
 • Futásidőben módosítható
 • "One Page" oldalak
 • Dinamikus hátterek
 • Renderelt headerek
 • Képgalériák
 • Loaderek
 • 3D model webshopok
 • Adatvizualizáció
 • Mini játékok
 • Codepen ;)

THREE.JS A WEBEN

Pöttyös McFlurry

minijáték

 

 • reszponzív
 • touch kompatibilis
 • több, mint ezer játékos
  • < 2% canvas 2D
  • optimális sebesség
   (a visszajelzések szerint)
    
 • blogposzt: goo.gl/ygS7HG

THREE.JS A WEBEN

"One Page" sites, hátterek

http://www.stedesign.com/

THREE.JS A WEBEN

Adatvizualizáció

http://armsglobe.chromeexperiments.com/

LOW-POLY JÁTÉKOK

http://codepen.io/Yakudoo/full/YGxYZj/

LOW-POLY JÁTÉKOK

http://tympanus.net/codrops/2016/04/26/the-aviator-animating-basic-3d-scene-threejs/

HA MÁR JÁTÉKOK

THREEx

 • fizika
 • ütközések kezelése
 • loaderek
 • vezérlés
 • effektek
 • stb.

http://www.threejsgames.com/

JÁTÉKOK

HEXGL

GL QUAKE

Hello Racer

Waste Water

EXPERIMENTS

https://workshop.chromeexperiments.com/

THREE.JS VR

https://vr.chromeexperiments.com/

A Google is three.js-t használ a hivatalos példakódjában!

THREEJS INSPECTOR

VÉGEZETÜL

 • Könnyű erőforrászabáló kódot írni
 • Fontos az optimalizálás
 • Frissítsd fel a matektudásod :)
 • Sok-sok példa és snippet + stackoverflow
 • 1-2 óra alatt látványos dolgot lehet produkálni
 • Fejlesztés & tanulás & élvezet

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

slides: goo.gl/u7sccm

twitter: @totya24

web: blog.fps.hu