De presentatie over ontleenbare multimedia is live te volgen op https://slides.com/fredericbruynings/mooc-materiaal-ontlenen/live#/

 

Strategisch project

Rapport

p. 26-29

 

 • icto.ugent.be en nieuwsbrief (ICTO)
 • hands-on sessies en infosessies op locatie (ICTO)
 • stappenplan (ICTO)
  in overleg met opleidingen Minerva en Curios (DICT), onderwijstips.ugent.be (DOWA), docenten- en assistententrainingen (DOWA), ...

 

Kennismaking

 1. Wat is blended learning?
 2. Wat is flipping the classroom?
 3. Waar vind je inspirerende praktijkvoorbeelden?
 4. Onderschat de impact niet!

1/5


Analyse

Welk (deel van jouw) opleidingsonderdeel wil je blenden?

 

 • volledige opleiding
 • volledig opleidingsonderdeel
 • enkele hoofdstukken/concepten

2/5


Analyse

Om welke redenen? Wat wil je verbeteren?

2/5


Analyse

Voor iedereen of een specifieke doelgroep?

2/5

 

Ontwerp

3/5

 1. Leerdoelen = de basis
 2. Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?
 3. Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?
 4. Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?
 5. Maak je eigen ontwerp

 

Ontwerp

3/5

 

Ontwerp

3/5

 1. Leerdoelen = de basis
 2. Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?
 3. Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?
 4. Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?
 5. Maak je eigen ontwerp

 

Ontwerp

3/5

 

Ontwerp

3/5

 1. Leerdoelen = de basis
 2. Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?
 3. Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?
 4. Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?
 5. Maak je eigen ontwerp

 

Ontwerp

3/5

 1. Leerdoelen = de basis
 2. Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?
 3. Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?
 4. Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?
 5. Maak je eigen ontwerp

 

Ontwerp

3/5

 • online leeractiviteiten als aanvulling op het klassieke hoorcollege (extra voorbereiding/naverwerking)
 • online leeractiviteiten (bv. geschatte duur van 1u) komt in de plaats van 1u contacttijd
 • online leeractiviteiten (bv. zelfstudie via leerpad) als vervanging van het klassieke hoorcollege

 

Ontwerp

3/5

 1. Leerdoelen = de basis
 2. Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?
 3. Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?
 4. Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?
 5. Maak je eigen ontwerp

 

Ontwerp

3/5

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het leerrendement vergroot naarmate:

 • je de studenten actief aan het werk zet
 • met een betekenisvolle of authentieke leeractiviteit (bv. een opdracht die een directe toepassing is van de theorie of inspeelt op een concreet vraagstuk binnen de bedrijfswereld of actualiteit)
 • die voortbouwt op reeds aanwezige kennis en/of vaardigheden (om verbanden met voorgaande hoofdstukken te leggen)
 • om een duidelijk afgebakend doel te bereiken (vertel studenten waarom ze iets moeten leren, waarom een bepaalde kennis of vaardigheid belangrijk is, …)
 • door studenten regelmatig te laten samenwerken (laat studenten elkaar uitleg geven, samen beslissingen nemen, samen creëren, …)

 

​Denk hier aub aan bij het ontwerpen van uw blended onderwijs.

 

Ontwikkeling

4/5

 1. Stap voor stap! Focus eerst op de moeilijke concepten en begrippen die veel vragen oproepen of waar studenten tijdens examens vaak denkfouten over maken.

 2. Tijdsbesparing? Ja en neen...

 3. Vraag gerust hulp als je aan de slag gaat met digitale leermiddelen.

 

Ontwikkeling

4/5

Modules binnen Minerva

 

Ontwikkeling

4/5

Powerpoint presentaties

Uitbreidbaar met ...

 

 

 

 

Ontwikkeling

4/5

Online stemmen

 

 

 

 

 

Of gebruik een van de vele andere online student response systemen...

 

Ontwikkeling

4/5

Online vragen stellen

 

 

 

 

 

Of gebruik een van de vele andere online presentatietools waarbij je publiek live kan interageren met je slides (feedback geven, vragen stellen, slides liken, ...)

 

Ontwikkeling

4/5

Lessen opnemen/streamen

 

Ontwikkeling

4/5

Kennisclips maken (schermopnames)

Camtasia

 

Ontwikkeling

4/5

Kennisclips maken
(pencasts van handschrift)

Met een interactive pen display

 

Ontwikkeling

4/5

Kennisclips maken
(pencasts van handschrift)

Met een camera en flipover

 

Ontwikkeling

4/5

Kennisclips maken
(pencasts van handschrift)

Met een lightboard

4/5

 

Ontwikkeling

4/5

Kennisclips maken
(pencasts van handschrift)

Met een smartpen

 

Ontwikkeling

4/5

met de lesopnameapparatuur in een auditorium

met een van onze mobiele capture agents 

met een digitale videocamera (bv. voor green screen)

met een smartphone/tablet (iOS of Android) en video app

...

Kennisclips maken
(andere manieren)

 

Ontwikkeling

4/5

Office365

 

Ontwikkeling

4/5

Extra tooltips los van DICT

 

Implementatie

5/5

 1. Een opleidingsonderdeel flippen is een meerjarenplan!

  • evalueer en stuur bij

  • voeg bv. elk semester/AJ één nieuw deel toe
    

 2. ​De docent maakt nog altijd het verschil, niet de technologie!

 

Implementatie

5/5

 • jouw verwachtingen van de blended cursus naar studenten, zowel bij aanvang van de cursus als van elke les

 • waar, vanaf wanneer en hoe lang het online leermateriaal beschikbaar is

 • of er deadlines verbonden zijn aan het bekijken van filmpjes, het afwerken van online opdrachten, …

 • of het online leermateriaal tot de examenleerstof behoort of niet

 • of de online opdrachten meetellen voor examenpunten

 • of de hoorcolleges worden opgenomen en later beschikbaar worden gesteld via Minerva

Communiceer duidelijk...

 

Implementatie

5/5

 • via de module Aankondigingen binnen Minerva om studenten te e-mailen op hun UGent e-mailadres

 • of de online leeractiviteiten een vrijblijvende aanvulling zijn op uw contactmomenten, of eerder een verplichte voorbereiding op een volgend contactmoment (bv. oefensessie)

 • feedback op gemaakte opdrachten

Communiceer duidelijk...

Blended learning

By Frederic Bruynings

Blended learning

Deze presentatie over blended learning aan de UGent kwam er op vraag van de vakgroep Diagnostische wetenschappen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Datum: 19/01/2018 (9u-10u30). Locatie: MRB 2, ingang 38, vergaderzaal 90.78.100.029.

 • 1,623