MolnJerker Pettersson
Staxo AB

tre skiften


datorgenerationer

 • 1960-talet Mainframe computing - central arkitektur baserad på resource-sharing.
 • 1970-talet Mainframe computing - central arkitektur baserad på time-sharing and virtuality (memory, disk etc.)‏
 • 1980-talet Mini computing - decentral struktur och distribuerad arkitektur baserad på time-sharing.
 • 1990-talet Desktop computing - distribuerad struktur och client-server arkitektur.
 • 2000-talet Personal computing – nätbaserad. Två/tre-skikts-lösningar client-server arkitektur och web-applikationer.
 • 2010-talet Cloud computing – nät-centrerad och service orienterad 

Nicholas Carr: From Edison to Google”What the fiber-optic internet does for computing is exactly what the alternating current network did for electricity: it makes the location of the equipment unimportant to the user.”
”Not everything will move into the cloud, but the cloud will move into everything.”

Det handlar om Service

 • Service

En eller flera lösningar som tillhandahålls som en Service, som kan användas direkt. (En varje dag rengjord whiteboard-tavla med alltid fungerande pennor och ren tavelsudd. Allt klart på plats på väggen i konferensrummet).

 • Lösning
Flera Produkter som fungerar med varandra bildar en Lösning, som kan användas efter att den implementerats. (En whiteboard-tavla med passande pennor och tavelsudd levererad i ett paket i receptionen) 
 • Produkt
En komponent, en del, som jag kan använda efter att den installerats och implementerats. (En whiteboard-tavla leverad i ett paket i receptionen)‏

Nivåer av Service

 • SaaS – Software as a Service
Tjänster som ger färdig nytta av mjukvara/applikation för samarbeten, affärsprocesser, ERP, HR, CRM, SCM m.m.

 • PaaS – Platform as a Service
Tjänster som ger färdig plattform att bygga vidare på. T.ex. utvecklingsplattform och testplattform.

 • IaaS – Infrastructure as a Service
Tjänster som ger kapacitet i form av nätverk, serverkraft, lagring i en dynamisk skalbar miljö.

Typer av Moln

 • Private cloud 
Moln med tjänster publicerade på företagets nätverk, på insidan av brandväggen.

 • Public cloud 
Publicerade tjänster på Internet.

 • Hybrid cloud 
Tjänster publicerade på i Private cloud är integrerade med tjänster på Public cloud.

Typer av Sourcing

 • Cloudsourcing -  att försörja sin organisation med färdiga nyttigheter från molnet kallas cloudsourcing.
 • Crowdsourcing - att i en gemensam regi med många bidragare, oavsett intern eller extern, producera gemensam nytta
 • Outsourcing - att i leverantörens regi med leverantörens personal producera avtalad nytta
 • Insourcing - att i egen regi med inhyrd personal producera nytta
 • Resourcing - att i egen regi med egen personal, ständigt lärande och effektiviserande, producera nytta
 • Sourcing - att i egen regi med egen personal producera nytta

Intresse för Service, enligt Google


Företagets atmosfär


vägen till molnen


och Livet i molnen

Läs mer på :

Moln

By Jerker Pettersson