Title Text

Osaamista ja oppimista tukeva arviointi verkko-opetuksessa

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_lovo18

Koulutuksen tavoitteet 1/2

"Verkkokoulutuksen tavoitteena on tarjota opettajille konkreettisia toimintatapoja ja käytäntöjä oppimisen ja osaamisen kehittävään arviointiin ja erityisesti keinoja osallistaa oppijaa oman osaamisensa ja oppimisensa arviointiin."

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

 • konkreettiset toimintatavat ja käytännöt
 • oppimista ja osaamista kehittävä arviointi
 • keinoja osallistaa oppija oman osaamisensa ja oppimisensa arviointiin

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Koulutuksen tavoitteet 2/2

Arvioinnin kahleiden avaaminen 1/6

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Arvioinnin kahleiden avaaminen 2/6

Arvioinnilla on kaksi laajempaa tehtävää:

 • kannustaa ja ohjata opiskelijoiden oppimista (jatkuvaa, Case 1)
 • antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaiden osaamistasosta arviointihetkellä (yleensä lopussa, Case 2)

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Arvioinnin kahleiden avaaminen 3/6

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Ouakrim-Soivio (2013)

Arvioinnin kahleiden avaaminen 4/6

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Arvioinnin kahleiden avaaminen 5/6

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Ouakrim-Soivio (2013)

Arvioinnin kahleiden avaaminen 6/6

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Case 1: "Google Sheets"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla

Osa I - työkalun esittely ja käyttö

Osa II - työkalun rakentaminen

Osa III - humanistiset oppiaineet

Case 1: "Google Sheets"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Case 1: "Google Sheets"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

dy.fi/t6

Case 1: "Google Sheets"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Case 1: "Google Sheets"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Case 2: "Harjoituskurssikoe"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Kriteeripohjainen osaamisen tunnistaminen (esim. koe)

Onko mahdollista suorittaa osaamisen ja oppimisen tunnistaminen

 • ilman, että opettaja on läsnä valvomassa suoritusta,
 • ilman, että opettaja lukee/tarkastaa vastaukset,
 • jopa etänä ja vapaavalintaisena aikana?

 

Case 2: "Harjoituskurssikoe"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Case 2: "Harjoituskurssikoe"

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Extra:

bit.ly/11tyokalua

 

Case 3: Startup High School

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Onko mahdollista rakentaa verkkokurssia, jossa

 • 1 opettaja opettaa/ohjaa 100 opiskelijaa?
 • 1 opettaja opettaa/ohjaa 1000 opiskelijaa?

 

Case 3: Startup High School

Tavoitteet
Arviointi
Case 1
Case 2
Case 3

Osaamista ja oppimista tukeva arviointi verkko-opetuksessa

By Opetus.tv

Osaamista ja oppimista tukeva arviointi verkko-opetuksessa

 • 1,611