Alueellinen tieto - Pirkammaa pläänit

Aluetietofoorumi, Logomo/Turku 19.2.2016

Ilpo Tammi, kehityspäällikkö

 • Kuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa aloitettu tiedon tuotannon, jakamisen ja hyödyntämisen uudistamisen verkostomainen kehitysyhteistyö
 • Taustalla tahtotila kehittää tietoinfrastruktuureja ja tiedon käsittelyä koherentimmaksi / synergisemmäksi
 • Tietoaineistoja ja -järjestelmiä yleensä kehitetty sektoreittain. Tässä asiaa lähestytään tarve- ja tehokkuuslähtöisesti
 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa > tiedon parempi hyödynnettävyys ja hyödyntäminen + kustannussynergiat
 • Perinteinen lähestymistapa tietoaineistoihin ja -järjestelmiin luonut päällekkäisyyttä tietotyön kustannuksissa
 • Kantavana ajatusmallina "avoin data"
 • Kuntien resurssit erilaiset tiedon tuottamisen, ylläpitämisen, jakamisen ja hyödyntämisen näkökulmasta
 • Kehitystyössä muodostetaan toimintamallit yhteneväisistä tiedon tuotannon ja jakamisen periaatteista, infrastruktuureista ja avoimuudesta
 • Kuntien tasavertaisuuden edistämistä tietotyössä
 • Toiminnallisien ja kustannuksellisten synergiaetujen etsimistä
 • Keskiössä tiedon avoimien rajapintaratkaisujen jalkauttaminen
 • Alueellisen tietotyön ja -infran logiikan uudistaminen on suuri kokonaisuus, joka etenee vaiheittain tulevina vuosina
 • Esimerkki yhteisestä tietoinfrasta: liiton karttapalvelu-uudistus

Kiitos!

Tack så mycket!

Giitu!

ilpo.tammi@pirkanmaa.fi