Open Source

Gdzie, jak i dlaczego

O mnie

  • piotrgankiewicz.com
  • @spetzu
  • github.com/spetz
  • .NET Core Tour

Open Source

By Piotr Gankiewicz