Bacharelato

As raíces do estudo son amargas; os frutos doces.

PRIMEIRO

 • Ciencias para o Mundo Contemporáneo.
 • Educación Física.
 • Filosofía e Cidadanía.
 • Lingua Castelá e Literatura I.
 • Lingua Extranxeira.
 • Relixión. (materia voluntaria para o alumnado).

SEGUNDO

 • Historia da Filosofía.
 • Historia de España.
 • Lingua Castelá e Literatura II.
 • Lingua extranxeira II
 • Relixión (materia voluntaria para o alumnado). 

Materias comúns

Materias de modalidade

Primeiro

 • Bioloxía e Xeoloxía.
 • Debuxo Técnico I.
 • Física e Química.
 • Matemáticas I. (oblig.)
 • Tecnoloxía Industrial

Segundo

 • Bioloxía. (*)
 • Ciencias da Terra e medioambientales.
 • Química. (*)
 • Matemáticas II. (oblig.)
 • Física. (*)
 • Debuxo Técnico II
 • Tecnoloxía Industrial II.
 • Electrotecnia.

(* obligatorio unha delas).

Modalidade de ciencias e tecnoloxía

Primeiro

 • Latín I.
 • Grego I.
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I.
 • Hª Mundo Contemporáneo. (oblig.)
 • Economía.

Segundo

 • Latín II.
 • Grego II.
 • Literatura universal (*).
 • Hª do Arte (*)
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II.
 • Economía da empresa.
 • Xeografía

(* Obligatorio unha delas)

Modalidade Humanidades e Ciencias Sociais

Primeiro

VIA ARTES PLÁSTICAS, DESEÑO E IMAXE:

 • Debuxo Artístico I.
 • Debuxo Técnico I.
 • Volume.
 • Cultura Audiovisual.

VÍA ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA:

 • Análisis Musical I.
 • Anatomía Aplicada.
 • Artes escénicas.
 • Cultura audiovisual.

Segundo

VIA ARTES PLÁSTICAS, DESEÑO E IMAXE:

 • Debuxo Artístico II. (*)
 • Debuxo Técnico II.  (*)
 • Hª do Arte. (*)
 • Técnica Expresión.
 • Gráfico- Plástica.
 • Deseño.

VIA ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA:

 • Análisis Musical II.
 • Hª da Música e Danza. (*)
 • Literatura Universal. (*)
 • Lenguaxe e Práctica.
 • Musical

Modalidade de arte

Materias optativas

Primeiro

 • Tecnoloxías da información e comunicación.
 • Tecnoloxía Industrial I
 • Literatura Universal I
 • Francés.
 • Antropoloxía.
 • Música

Segundo

 • Literatura Galega do Século XX.
 • Tecnoloxía Industrial II
 • Literatura Universal II.
 • Francés.
 • Métodos estadísticos.

Optativas (Só se elixe unha)

Nunca abaixes a cabeza, porque si o fas perderás de vista as túas metas, por eso sigue adiante nos teus estudos sin importar as dificultades, podes logralo.​

Made with Slides.com