Praktyczne Code Review

ARKADIUSZ KONDAS

Backend Team Leader

@ Da Vinci Studio

Zend Certified Engineer

Code Craftsman

Blogger

Ultra Runner

WeBB MeetUp Autumn

09.12.2015

@ ArkadiuszKondas

itcraftsman.pl

Zend Certified Architect

 1. Co to jest Code Review ? 
 2. Jak to wygląda w praktyce ?
 3. Na co zwracać uwagę ?
 4. Zyski i zagrożenia ?

Agenda:

Co to jest Code Review ?

Co to jest Code Review ?

Henry Oldenburg, sekretarz Royal Society, 1665

Co to jest Code Review ?

Fagan Inspection Process

Michael Fagan

Co to jest Code Review ?

Agile Manifesto
http://agilemanifesto.org

Przeglądanie lekkie:

 

 • do 200-400 wierszy kodu
 • do 300-500 wierszy na godzinę
 • do 60-90 minut
 • nie ma za małych zmian

Jak to wygląda w praktyce ?

Pull/merge request

Pull/merge request

<?php

class ArrayUtils
{
  /**
   * @param array $array
   *
   * @return mixed
   */
  public function mostRepeatedValue(array $array)
  {

  }
}

Pull/merge request

class MostRepeatedValueTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase
{

  public function testIfItReturnMostRepeatedValueInIntegersArray()
  {
    $array = [1, 3, 4, 5, 1, 3, 1, 7];
    $utils = new ArrayUtils();
    $mostRepeatedValue = $utils->mostRepeatedValue($array);

    $this->assertEquals(1, $mostRepeatedValue);
  }

  public function testIfItReturnMostRepeatedValueInStringArray()
  {
    $array = ['Apple', 'Orange', 'Plum', 'Apple', 'Grape', 'Apple'];
    $utils = new ArrayUtils();
    $mostRepeatedValue = $utils->mostRepeatedValue($array);

    $this->assertEquals('Apple', $mostRepeatedValue);
  }

}

Pull/merge request

Pull/merge request

public function mostRepeatedValue(array $array)
{
  $counts = [];
  foreach ($array as $item) {
    $item = (string) $item;
    if (!isset($counts[$item])) {
      $counts[$item] = 1;
    } else {
      ++$counts[$item];
    }
  }

  $mostRepeatedCount = 0;
  $mostRepeated = null;
  foreach ($counts as $key => $count) {
    if ($count > $mostRepeatedCount) {
      $mostRepeatedCount = $count;
      $mostRepeated = $key;
    }
  }

  return $mostRepeated;
}

Pull/merge request

Pull/merge request

Pull/merge request

public function mostRepeatedValue(array $array)
{
  $counts = array_count_values($array);
  arsort($counts);

  return key($counts);
}

Pull/merge request

Pull/merge request

Pull/merge request

Przydatne wskazówki

 • Sprawdź swój pull request
 • Nie wywyższaj się
 • Nie formułuj bezsensownych żądań
 • Szanuj partnerów
 • Ucz innych
 • Ucz się od innych

Przydatne wskazówki

Na co zwracać uwagę ?

Na co zwracać uwagę ?

Czy rozumiem co przeglądany kod

ma robić ?

function same(aArr, bArr)
{
 return [].concat.apply([],aArr).sort().toString() 
  === [].concat.apply([],bArr).sort().toString();
}

Na co zwracać uwagę ?


 

Czy istnieją jakieś oczywiste błędy logiczne w kodzie ?

public function hasCorrectAge($user)
{
  return $user->getAge() = 18;
}
// Yoda notation
public function hasCorrectAge($user)
{
  return 18 == $user->getAge();
}

Na co zwracać uwagę ?

Czy spełnione zostały wymagania ?

Na co zwracać uwagę ?

Czy istnieją testy automatyczne pokrywające przeglądany kod ?

Na co zwracać uwagę ?

Czy przeglądany kod stosuje się do ustalonego stylu ?

Na co zwracać uwagę ?

Czy sam zrobiłbym coś inaczej ?

Co na tym zyskam ?

Co na tym zyskam ?

Lepsza komunikacja z zespołem

Co na tym zyskam ?

Polepszanie jakości kodu

Co na tym zyskam ?

Łatwiejsze wdrożenie nowego programisty

Co na tym zyskam ?

Wcześniejsze wykrywanie błędów

Co na tym zyskam ?

Dotrzymywanie terminów

Jakie są zagrożenia ?

Jakie są zagrożenia ?

Brak widocznego kontekstu zmian 

Jakie są zagrożenia ?

Osoba sprawdzająca z poza projektu, brak wiedzy na temat domeny 

/**
 * @throws EmptyVesselException
 */
public function emptyTheContent()
{
  if ($this->isEmpty()) {
    throw new EmptyVesselException();
  }
  
  $this->filledWith = null;
  $this->ingredients = [];
  $this->currentCapacity = new Capacity(0);
}

Jakie są zagrożenia ?

Różny poziom osób sprawdzających kod

Jakie są zagrożenia ?

Mniejsze poczucie odpowiedzialności

"przecież mi zaakceptowałeś ten kodzik"

Opór przed wdrożęniem

Pytania ?

Dziękuję za uwagę

@ ArkadiuszKondas

itcraftsman.pl

Made with Slides.com