KÄLLKRITIK & NÄTVETT

Bessemerbiblioteket

Faraos grav

Förförståelse och kontext

Vad är en källa?

Skriftlig - t.ex. Brev, Böcker, Tidskriftsartiklar

Muntlig - Ett offentligt tal, intervjuer

Materiell - Saker, byggnader, fingeravtryck

Virtuell - Internetsidor, resultat från databaser

Allt du bygger kunskap på är en källa.

Källkritik

Äkthet - Är det sant eller falskt?

Tidssamband - Hur gammal är källan?

Beroende - Är källan påverkad av yttre faktorer?

Tendens - Finns det ett syfte bakom källan?

 

 

Fyra källkritiska principer

Äkthet

Svepningen från Turin

Sion vises protokoll

Massakern i Timișoara

Tidssamband

I källkritiken pratar vi om PRIMÄRA och SEKUNDÄRA källor. Vi försöker komma så nära ursprungskällan som möjligt. För när källor traderas, upprepas - till exempel under lång tid, då förändras de och förvanskas på grund av just

intresse och minne.

 

Övning i tradering: Viskleken!

Beroende

Tendens

Domäner och upphovsmän

 

Internetstiftelsen Sverige

https://www.iis.se/

 

 

 

 

 

whois.net

https://www.whois.net/

 

URL-kunskap

Protokollnivå://värddatornivå/filnivå/dokumentnivå

Toppdomän - Landsdomän

Landsdomäner (2 bokstäver):

.se, .fi, .no, .dk, .uk, .it, .de, .fr, .us

Toppdomän (3 el. flera bokstäver):

.com, . org, .net, .edu, .gov, .info, .store

Vad är skillnaden mellan 

http://

https://

 

Vad betyder det om det ser ut t.ex. så här:

https://www.google.se/search?safe=off&q=hej&oq=hej&gs_l=serp.3..

0i67k1j0i131k1j0i67k1l2j0l6.39855.40665.0.40902.3.3.0.0.0.0.69.169.3.3.0....0...1c.1.64.serp..0.3.168...35i39k1.WLQyI003hWA

Alla människor ljuger i genomsnitt

två gånger per dag.

Källa?

"Alla människor ljuger i genomsnitt två gånger per dag."

Källhänvisning:

Titel: Lögnare är vi allihopa.

Författare/Upphovsman: Vivvi Toikkanen
Källa/URL: Artikel ur Allt om Vetenskap / http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/lognare-ar-vi-allihopa

Datum 1: 20 jun 2006
Datum 2: 15 okt 2015

Hur använder jag källan i text och tal?

Enligt Vivvi Toikanen som har skrivit artikeln "Lögnare är vi allihopa" i Allt om Vetenskap så ljuger vi alla i genomsnitt två gånger dagligen.

Alla ljuger två gånger om dagen i genomsnitt, menar Vivvi Toikanen som skrivit en artikel om detta i Allt om Vetenskap.

påstår

hävdar

undersökt

utforskat

skrivit/sagt

i motsats till

i jämförelse med

 

Referatmarkörer

Vad ska ingå i en källhänvisning?

Författare: Dawkins, Richard.

Utgivningsår: (2009).

Titel: The Greatest Show on Earth :

The Evidence for Evolution.

Förlagsort: London.

Förlag: Bantam.

 

 

Skriftlig källa - bok.

Att använda information från en källa utan att göra en källhänvisning kallas för plagiat. Det är fusk och kan innebära att du i värsta fall stängs av från din utbildning.

Plagiat

Det räcker inte att skriva om en text med egna ord, du måste ändå ange var du tagit informationen ifrån.

Urkund

Kan man lita på att alla bilder är sanna?

Ungdomar upp till 25 år rankar Facebook som en viktigare nyhetskälla än TV, radio och tidningar.

 

Trots att Facebook är ett kommersiellt företag som saknar pressetik och ansvarig utgivare.

Källa: Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2016

Att ständigt befinna sig i en filterbubbla kan leda till intellektuell isolering

och i värsta fall till faktaresistens.

Olika program och sökmotorer på nätet använder algoritmer som arbetar för att skräddarsy användarens upplevelse.

 

Fördel: Chansen att du får ta del av sånt du gillar ökar.

Nackdel: Du får i lägre grad ta del av information som utmanar din verklighetsuppfattning.

Vad är en filterbubbla?

"Sverige har hemlösa.

Barn som går till sängs utan att äta.

Äldre som går utan nödvändiga läkemedel.

Psykiskt sjuka utan behandling.

Familjer som går i ekonomisk konkurs.

- MEN VI DONERAR MILJONER TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT HJÄLPA VÅRA EGNA FÖRST.

99% av er kommer inte att ha modet

att kopiera denna text."

 

ur Kirsis Facebook flöde

99 % av er kommer att vara så källkritisk medvetna så ni inte kopierar denna text.

Det finns ingen upphovsman.

Vem påstår detta?

 

Texten ställer saker mot varandra som inte kan jämföras.

 

Skatt vs. donationer?

 

Vanligt grepp: Vi mot Dem

 

Faktakoll:

http://www.insamlingskontroll.se/nyheter

Detta är en vandringssägen.

Samma text har cirkulerat på facebook sedan 2012.

Clowner på stan?

Dina framtida arbetsgivare googlar dig!

Viktigt att redan nu börja tänka efter hur du uttrycker dig i sociala medier och på nätet.

 

"SD-juristen Joel Ankar tvingas avgå."

 

 

 

 

 

 

 

De uttalandena bestod av Flashback-inlägg som skrevs mellan 2006 och 2014.

Alltså bara ett år innan han fick avgå.

Yttrandefrihet, religionsfrihet?

Vad är yttrandefrihet?

 

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

 

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap

 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

Vad är yttrandefrihet inte?

 

Du har inte rätten att förtala någon eller kränka någons ära.

 

Förtal: Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att

utsätta denne för andras missaktning.

 

Du har inte rätten att begå brott genom att yttra dina åsikter.

t.ex. Hets mot folkgrupp - "Hatbrott"

Hets mot Nationalitet, Trosbekännelse eller sexuell läggning.

Made with Slides.com