Hur man söker information och håller koll på källorna.

Bessemerbiblioteket

Förförståelse och kontext

Vad vet jag redan?

Hur skapar jag en kontext?

Genom att besvara dessa 6 frågor

ringar du in ämnet och skapar kontext

Vad?

Var?

Vem?

När?

Hur?

Varför?

Skapa kontext:

"De viktigaste egenskaperna för att söka information är fantasi och disciplin!"

- Kirsi Rutanen, 2017

Sy, Ho, An, Eu, De, La, Lä, Fö

Exempel: Gammal

Mina sökord: Att vara gammal, åldras

Synonymer: Åldersstigen, Senior, Utlevad, Erfaren

Homonymer: Gammal = åldring, Gammal = Utsliten, förbrukad

Antonym: Ung

Eufemismer: "På ålderns höst", "Till åren komna", "The Walking dead"

Definition: (om levande ting) som har levt en relativt lång tid, oftast om människor, men även om djur eller växter

Latin: Geront

Läran om ålderdom: Gerontologi

Förknippade ord: Gumma, Gubbe, Pensionär, Servicehem, Kryckor, Passerad mat, Geriatrik,    

Vikta och värdera dina sökord!

 

Hur säger vi i dagligt tal?

Hur säger forskare?
Journalister?

Experter?

 

Är ordet ålderdomligt eller modernt?
Formellt eller informellt?
Ligger det någon annan värdering i ordet?

När du har dina sökord kan du börja söka!

Hur funkar en sökmaskin?

Gränssnitt -

sökfält

Sökoperatorer

resultatlistor

URL-kunskap

Sidstruktur

 

Indexering

av siter.

Web = nät

"sökspindel" =

crawler

Databaser

Identifikation av källan är också viktig!

Det bestämmer hur vi ska redovisa källan!

=En bok

= en webbsida

Det som alltid ska ingå är en titel, en författare/upphovsman, ett datum och en plats.

Källförteckning

Källförteckningen är en lista över källor som du ska placera

efter din text, men innan eventuella bilagor.

Oftast är källförteckningen alfabetiserad efter författarens efternamn och kan också sorteras efter typ av källa.

Den ska räkna upp och förtydliga alla källor som använts i texten

Tryckta källor:

de Waal, Frans. (2009). Empatins tidsålder, hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle. Stockholm. Karneval.

Virtuella källor:

Rydell, Malena. Bruce Springsteen: Born to Run.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/bruce-springsteen-born-to-run/

Datum 1: 2016-09-28
Datum 2: 2016-09-27

Vilken typ av information består källan av?

Basfakta

Definitioner

Diskussion

Åsikter

Analys

Opinion

Vetenskapliga rön

Forskningsresultat

Etc.

Vikta och värdera källan.

Hur trovärdig är den? Hur aktuell är den? Hur väl styrker den ditt resonemang?

Var söker du pålitliga källor?

Böcker:

Bessemerbibliotekets katalog

HelGes katalog

Libris - Nationell katalog

Artiklar:

Retriever
The Local

 

Börja med sökorden du tagit fram

- notera nya sökord längs vägen.

Uppsatser och forskningsartiklar:


Google Scholar

 Vetenskapliga publikationer/tidskrifter.

DiVA

Examensarbeten motsvarande B-nivå och uppåt, samt fristående uppsatser på C-nivå och uppåt.


uppsatser.se

Examensuppsatser från svenska högskolor och universitet.


Kvinnsam

Genusvetenskaplig litteratur

Gena

Doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.

 

Källkritiskt förhållningssätt

VEM säger VAD och i VILKET SYFTE?

Kontrollera vem som ligger bakom informationen i källan.

iis.se

whois.com

Finns det trovärdiga källhänvisningar?

Finns det sidhistorik?

Stämmer informationen i jämförelse med övriga källor?

 

Finns det ett tydligt syfte bakom informationen?

Är den tendensiös?

Forskning

1961

1984

2014

Forskning är inte sökandet efter sanning.

Utmana även det du tror dig veta!

Hur många månar har jorden?

Hur återger du information du har hittat i ditt skolarbete?

Referera, sammanfatta eller citera

Referatmarkörer

Källhänvisning

Källförteckning

Att inte redogöra för var man hittat information är plagiat.

På bibliotekets hemsida finns skrivarhjälp!

Enligt webbsidan Systembolagets historia (2015) så grundades systemet 1955...

Referatmarkör

Källhänvisning

Källförteckning

Centrum för näringslivshistoria på uppdrag av Systembolaget. (2015).

Systembolagets historia.

http://www.systembolagethistoria.se/.

 

Namn/upphovsman

År/datum

Titel

URL

Identifikation

Ämne: Samtyckeslagen

Vad vet du redan?

Skapa kontext

 

  • Hitta en organisation som arbetar med samtyckesfrågor.
  • Hitta 1-2 artiklar om samtyckeslagen.

Besvara frågorna

Besvara frågorna

ÖVNING