NIS2:

Megfelelőség vagy radikális átalakulás?

Pfeiffer Szilárd

Security Researcher & Evangelist

Mi a NIS2 és nem?

 • A NIS2

  • irányelv (EU 2022/2555)

  • minden ország számára kötelező

  • célkitűzéseket állapít meg

 • Ami nem

  • hazai jogszabály

  • részletszabályok halmaza

  • végrehajtási rendelet

Miért kell a NIS2?

 • Jelentősek az eltérések

  • követelmények típusa

  • részletességi szintje

  • felügyelet módja

 • Hátrányt jelent

  • a nemzetközi cégek számára

  • a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására

  • a kiberbiztonsági ellenállóképesség szintjére

  • a felelős hatóságok közötti együttműködésre

Mennyiben más a NIS2?

 • Mi a cél?

  • kiküszöbölni a tagállamok közötti eltéréseket

  • megteremteni egy  szabályozási keretet

  • megállapítani a minimumszabályokat

 • Mik a módszerek?

  • kibővített a hatőkör

   • ágazatok és tevékenységek

  • hatékonyság növelése

   •  jogorvoslatok és végrehajtás biztosítása

Kire vonatkozik a NIS2?

 • középvállalat

  • foglalkoztatottak száma

   • 50 - 250 fő

  • és az éves árbevétel

   • 10 - 50 millió euró (4 - 18 milliárd forint)

  • és/vagy az éves mérlegfőösszeg

   • <43  millió euró (<16 milliárd forint)

 • nagyvállalat

  • fentieket meghaladó értékek

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Alapvető (essential) szervezetek
  • bizalmi és elektronikus hírközlési szolgáltatók
   • a minősített bizalmi szolgáltatók
   • doménnév-nyilvántartók
   • DNS-szolgáltatók
   • hírközlő hálózatok szolgáltatói
   • hírközlési szolgáltatásokat nyújtók
  • közigazgatási szervek
   • központi
   • regionális

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Alapvető (essential) szervezetek
  • kritikus szervezetek (2022/2557)
   • ...
   • közlekedés, tömegközlekedés
   • ivóvíz, szennyvíz
   • élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás
  • NIS 1 (2016/1148) alapvető szolgáltatás
  • bármely egyéb szervezet, amit a tagállam alapvető szervezetként azonosított

Hogy kategorizál a NIS2?

 • Fontos (important) szervezetek
  • melléklet II.
   • postai és futárszolgáltatások
   • hulladékgazdálkodás
   • vegyszer-gyártás, -előállítás és -forgalmazás
   • élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -forgalmazás
   • gyártás     
   • digitális szolgáltatók
   • kutatás
   • ...

Mit ír elő a NIS2?

 • Alapvetésként

  • a teljes üzleti folyamatra kiterjedő

  • egyenletesen magas szintű

  • arányos, számon kérhető biztonságot

  • és együttműködést

 • Újdonságként

  • beszállítói láncokra fókuszálást

  • humán faktor figyelembe vételét

  • nemzetközi együttműködést

Hogy ellenőriz a NIS2?

 • Jelentéstételi kötelezettség jelentős eseményekről
  • alapvető és fontos szervezetek
   • 24 órán belül – korai előrejelzést
   • 72 órán belül – értékelését
    • súlyosság, hatás és fertőzöttség
   • kérésre: közbenső helyzetjelentés
   • 1 hónapon belül – zárójelentést
    • esemény részletes leírása
    • valószínű kiváltó ok/fenyegetés
    • alkalmazott mérséklési intézkedések

Hogy szankcionál a NIS2?

 • Alapvető szervezetek
  • 10 millió euró, vagy a globális forgalom 2%-a
 • Fontos szervezetek
  • 7 millió euró, vagy a globális forgalom 1,4%-a
 • Alapvető és fontos szervezetek
  • időszakos kényszerítő bírság
 • Közigazgatási szervek
  • tagállami döntés alapján

Mikor lép életbe a NIS2?

 • Bizottság
  • 2023.06.17. – ágazatspecifikus pontosítások
  • 2024.10.17. – technikai és módszertani követelmények
 • Tagállamok
  • 2024.10.17. – elfogadott és kihirdetett  rendelkezések az irányelvi megfeleléshez
  • 2024.10.18. – rendelkezések alkalmazása
 • Szervezetek
  • 2025.01.17. – alapinformációk szolgáltatása

Mit ír még elő a NIS2?

 • Tagállamok
  • nemzeti kiberbiztonsági stratégia létrehozása
   • kis- és középvállalatok igényi
   • aktív kiberbiztonság
   • IKT termékek/szolgáltatások ellátási láncai
   • sérülékenységek kezelése
   • fejlett technológiák használata
   • kiberbiztonsági készségek oktatása
   • K+F tevékenység ösztönzése
   • információ megosztás támogatása
   • ...

Mit ír még elő a NIS2?

 • Alapvető és fontos szervezetek
  • kiberhigiéniai gyakorlatok széles skálája
   • "zéró bizalom" (zero trust) elvek
   • felhasználói tudatosság növelése
   • kiberhigiéniai képzés az alkalmazottaknak
   • saját kiberbiztonsági képességek
    értékelése
   • ...

Mire ösztönöz a NIS2?

 • Tagállamok
  • innovatív technológiák
   • alkalmazását, K+F tevékenységét
  • szabadon elérhető eszközök használatát
   • nyílt szabványok, nyílt forráskódú szoftverek
  • sérülékenységek közzétételének kultúráját
   • kutatók eljárás alá vonásának mellőzése
   • bejelentők okozott károk mellőzése
  • biztonságos európai DNS szolgáltatás
  • rendszeres önértékelést

Mire ösztönöz a NIS2?

 • Alapvető és fontos szervezetek
  • kiberbiztonsági kockázatkezelési intézkedések
   • magában foglaló kockázatkezelési kultúrát
   • beépítését a közvetlen beszállítói és szolgáltatói szerződésekbe
  • ellátási láncokhoz kapcsolódó egyéb kockázatokkal szembeni intézkedések és
   bevált gyakorlatok

Mit hoz a NIS2?

 • Radikális átalakulást?
  • jelentősen kibővült hatókör
  • komoly elvárások
  • erőteljes szankciós lehetőségek
 • Megfelelőségi minimumot?
  • GDPR
   • cookie consent
   • számottevő büntetések

Köszönöm a figyelmet!

Questions?

Made with Slides.com