צבי לניר

תושב תל אביב

יליד חיפה
 

10.10.1936

עמק הארזים

 

 יום חמישי, 17.9.1925
דאר היום, עמוד 5

... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... ... ...

יום שלישי, 03.09.1929
דאר היום; עמוד 2

Made with Slides.com