Holarchie Introductie

Introductie

 • Waarvoor werkt de holarchie?
 • Waarvoor werken wij?
 • Hoe werkt Holarchie voor ons?
 • Hoe werken wij voor elkaar?

Waarvoor werkt

de holarchie

 • Wie waarvoor verantwoordelijk is
 • Wie wat aan het doen is
 • Wat er goed gaat
 • Wat er beter kan

Helderheid scheppen in:

Waarvoor werken

wij?

 • Onszelf -> persoonlijk doel
 • Onze familie -> sociaal doel
 • Ons werk -> Praktisch doel
  • Rollen
  • Acties

Hoe werkt de Holarchie voor ons?

 • Iedereen heeft de ruimte voor inspraak
 • Optimaal gebruik van capaciteit
 • Helderheid scheppen
  • Wat verwachten wij
   • Van onszelf en anderen
  • Wat bieden wij
   • Aan kennis en kunde

Hoe werkt de Holarchie voor ons?

 • Vormende Organisatie
 • Leer jezelf kennen
 • Leer anderen kennen
 • Leer helder communiceren

Hoe werken wij voor en met elkaar?

 • Door rollen te ontwerpen
  maken wij onze behoeften kenbaar
 • Door onze acties op te schrijven
  maken we helder wat wij doen
 • We spelen allemaal volgens de zelfde regels
 • Iedereen heeft verantwoordelijkheden
  Zodat niemand zich zorgen hoeft te maken
 • Accepteer dat anderen het op hun manier doen
 • Om hulp vragen toont moed omdat
  je toe kan geven dat je hulp nodig hebt

Hoe werken wij voor en met elkaar?

Vaste Rollen

 • De facilitator is verantwoordelijk voor het bewaken van de gelijkwaardigheid tijdens de overleggen
 • De Secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraken die gemaakt worden
 • De Lead-Link is er voor verantwoordelijk dat iedereen heeft wat hij of zij nodig heeft om verder richting het doel te komen.

Waarom Holarchie

Een nieuwe vorm van organiseren

Gebaseerd op vertrouwen en waardigheid

Vrij bewegen van Informatie

Dynamisch en Zelf organiserend

Transparant en gelijkwaardig

Waarom Holarchie

Het Rol-Overleg

 • Opening - In het moment komen, focus op de activiteit
 • Administratie - Tijdsduur, iemand nog iets nodig?
 • Agenda opstellen - Kort label voor jouw spanning
 • Inzichten vastleggen - Verwachting verwoorden en oplossen zodat je er geen zorgen meer over hebt
 • Afsluiting - Reflectie op het overleg

Het Rol-Overleg

 • Zet het de Organisatie terug?
  Of is het een beter idee?
 • Hoe zet het de Org. terug?
  Of bestaat de spanning ook zonder dit voorstel?
 • Spanning gebaseerd op feiten?
  Of op gevoelens?
  • Feiten voorleggen
  • Gevoelens? Waar komt het vandaan?
 • Beperkt het jouw Rol? Hoe?
  Of beperkt het de rol van iemand anders?

Bezwaren artikel 3.2.4:

Het Actie-Overleg

 • (a) de status van terugkerende acties op 'check-lijsten' van de Rollen van de Cirkel te delen;
 • (b) te rapporteren over regelmatige metrieken die zijn toegeschreven aan de Rollen van de Cirkel;
 • (c) updates over de voortgang van Projecten en ander werk van de Rollen van de Cirkel te delen; en
 • (d) Spanningen die de Rollen van de Cirkel beperken om te zetten in Eerstvolgende Acties, Projecten of andere output die helpt om die Spanningen te verminderen of op te lossen.

4.2.1 Focus en intentie

Actie Overleggen zijn bedoeld om;

Het Actie-Overleg

 • Opening - In het moment komen, focus op de activiteit
 • Checklist review - zijn de terugkerende acties gedaan?
 • Metrieken - zijn er cijfers te bekijken die laten zien hoe jouw cirkel er voor staat?
 • Project updates - inzicht geven over de voortgang van relevante projecten
 • Verzamel en verwerk spanningen - van spanning naar inzicht in concrete acties die je kunt ondernemen of die je nodig hebt van een andere rol
 • Afsluiting - reflectie op het overleg

Artikel 4.2.3

Vragen en/of opmerkingen?