Ενσωμάτωση 3D Σχεδίασης & Εκτύπωσης 

στην εκπαιδευτική πράξη

μια STEAM διαδικασία

Α.

 • Αναζητούν και βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα    
 • Αναλύουν πραγματικά σχήματα σε απλά γεωμετρικά.
 • Συνθέτουν πολύπλοκα σχήματα (σε 3Δ) συνδυάζοντας βασικά στερεά (κύβο, σφαίρα, κύλινδρο κλπ).    
 • Εφαρμόζουν μονάδες μέτρησης για διαστάσεις & συντεταγμένες
 • Χρησιμοποιούν  ιδιότητες στερεών: Ακτίνα καμπυλότητας, μήκος, ύψος, διαγώνιο κ.λ.π.
 • Φαντάζονται και σχεδιάζουν 

αλλά και αντίστροφα!

Τα παιδιά συμμετέχουν στην σχεδίαση: Δημιουργικότητα

Α.

 • Αντιλαμβάνονται την έννοια του τρισδιάστατου χώρου.     
 • Αντιμετωπίζουν προβλήματα μηχανικής (στατικά, αντοχής κλπ).
 • Χρησιμοποιούν έννοιες όπως "πυκνότητα", "θερμοκρασία", επιφάνεια στήριξης κλπ. 
 • Λύνουν προβλήματα αναλύοντας τα σε παραμέτρους

Τα παιδιά συμμετέχουν στην εκτύπωση: Δημιουργικότητα

Παράδειγμα δραστηριότητας:

Φυσική Α' Γυμνασίου:

Μονάδες μέτρησης όγκου 

Στην πράξη...

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικό πληροφορικής, στο εργαστήριο Η/Υ
 • Δημιουργία "τάξης" στο TinkerCAD και εργασία στο σπίτι
 • Σχεδίαση και εκτύπωση από τον εκπαιδευτικό και χρήση της δομής του μαθήματος με έντυπα φύλλα εργασίας. 

Β.

 • Δημιουργία ειδικών κατασκευών
 • Το εργαστήριο Φ.Ε. εμπλουτίζεται
 • Επέκταση των διδακτικών σεναρίων...
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Τα παιδιά επικεντρώνονται στο διδακτικό αντικείμενο 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει & εκτυπώνει  

Παράδειγμα δραστηριότητας:

Φυσική Β' Λυκείου:

Ενεργειακές Μετατροπές: Μηχανική / Ηλεκτρική ενέργεια