Bessemerbiblioteket

Vi kommer gå igenom:

Hur vi lagrar kunskap

Minnesövningar

Testa själv!

Vilka detaljer förändras under filmens gång?

Hur många "fel" kan du upptäcka?

Kommer ni ihåg hur vi lagrar kunskap?

Kunskap som i Wikipedia?

Kunskap är färskvara och förändras ständigt därför är det bra att hitta någon struktur/liknelse som man kan använda kring sitt kunskapsbyggande

 

Ett sätt är att tänka sig att du har Wikipedia-sidor i din hjärna med länkar, källor, bilder som kopplar samman saker. Du kan ändra i din Wiki-sida allteftersom du lär dig mer.

 

Detta är det som kallas kontext och förförståelse.

 

Vad vet jag redan?

Vad? Var? Vem? När? Hur? Varför?

Sherlock Holmes' "Mind Palace"

Minnestekniker

Locimetoden

Mindmap

Akronymer

Förkortningar

Visualisationstekniker

Audio

Associationer

Sinnesintryck

Hitta den lärmetod som passar dig bäst!

"Vi ska Äta Ni ska Laga"

"Mor Vattnar Jorden Medan Jag Sätter Ut Nya (Plantor)"

Locimetoden

Tysk

Han dog 18 april 1955​

Allmänna

relativitetsteorin

gravitation =

1921

Mindmap

Mnemonic device

= Minnesteknik

Nu ska vi göra en gemensam minnesövning.

Att regelbundet öva upp ditt minne kan förbättra din minneskapacitet och faktiskt öka din IQ.

Vi kommer att läsa en kort berättelse om en pojke som får gå till rektorn.

 

Efteråt kommer du att få svara på ett antal frågor om texten i en nätquiz.

Gå in på kahoot.it

 

Skriv in koden som visas på skärmen.

 

Användarnamn ska vara ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn.

 

T.ex. EmmaL eller KirsiR

Ibland lägger vi krokben för oss själva. Nervositet och stress kan störa minnet.

Till exempel när vi ska hålla tal eller skriva prov.

Handskas med att vara nervös:

 

 

Öva - jättemycket

 

Håll något i handen

 

Hitta "vänner" i publiken

 

Inse att både för dig som talare och för publiken som lyssnar så är detta en parentes i ditt liv.

Plugga lite varje dag

 

Turas om med en kompis att förhöra varandra

 

Läs uppgifterna noga

 

Prioritera frågorna och lös dem i den ordning som känns lättast

Hålla tal/redovisa

Skriva prov

Hur är man en god publik?

Publikens roll i föreläsningen

 

Var mottaglig

 

Öppet kroppspråk

 

Ögonkontakt med talaren

 

Nicka för att visa att du hänger med

Hur hittar du det här materialet?

www.bessemerskolan/omskolan/bessemerbiblioteket

Under fliken För elever och lärare hittar du våra olika slides och presentationer.

Made with Slides.com