AR, VR, XR...

Què són i com podem comunicar amb les tecnologies immersives?

Eva Dominguez

Què farem?

 • Què entenem per immersió
 • Què són les tecnologies immersives
 • Què canviaran i com
 • Casos d'ús
 • Provem i en parlem

Immersió?

Inmersió en els mons narratius

Sentir-se transportat

Actuar

Richard Gerrig

Característiques de la immersió digital

SENSACIÓ DE PRESÈNCIA

POSSIBILITAT D'ACTUAR

STAR TRECK - Holodeck

 • Tecnologies immersives
  • Realitat virtual
  • Realitat augmentada
  • Realitat mixta

Realitat Virtual

The Displaced - NYTimes

2015

Hunger in L.A.

2012

Greenland Melting VR

2017

No Man's Sky VR

360 vs VR

Realitat Augmentada

National Geographic

New Yorker

NUSHU

Interaccions entre múltiples marcadors

AR

 • Geolocalització
 • Marcadors
 • ...

AR Tape measure

The Weather Channel

2018

Quartz - ARKit

The New York Times

Mixed Reality - Magic Leap

Mixed Reality

La realitat augmentada (AR) afegeix continguts a la nostra experiència de l’entorn. Superposa contingut virtual, però no pot interactuar amb l'entorn.

La realitat virtual (VR) submergeix les persones en un entorn completament virtual que substitueix la percepció del món físic.

El terme Extended Reality (XR) agrupa totes aquestes experiències immersives.

 

La realitat mixta (MR) és una barreja de realitat virtual i de realitat, crea objectes virtuals que poden interactuar amb l'entorn real.

Full de ruta segons Intel, que s’estima més parlar de la realitat fusionada que de la realitat mixta

Què canviarà?

L'aposta de les tecnològiques

 • Google 
 • Apple
 • Facebook
 • Microsoft

Mojo.vision

Google Maps 

AR Core

“Augmented Reality Is The Future Of The iPhone”

"Augmented Reality and Machine Learning will be key to delivering the right information to the right person at the right time" Tim Cook, Apple CEO

 

Reality Composer

Spark Studio AR - Facebook

Hololens 2- Microsoft

“L’AR pot convertir-se en una eina estàndard en l'educació i revolucionar la manera en què s'ensenya els estudiants, tant a primària i secundària com a l’educació superior" 

Goldman & Sachs 

 

            Projeccions econòmiques:

 • 15 milions d'usuaris d'AR el 2025 en educació

 • Mercat global de 700 milions de dòlars

Not boring physics

Octagon Studio

BBC Civilisations AR

Luna - Magic Leap

WWF

Tilt Five Games

Filtres

Gucci -

Emprovador AR

L'Oreal

Ford AR Poster

Ar Jordan

Pepsi Bus Shelter

HBO va aprofitar la nova tecnologia Landmarker de snapchat per anunciar la temporada final de Game of Thrones

Snapchat

Promoció de
Stranger Things 

Absolut 

AR Exhibit KIKK Festival

Coca-Cola

19 Crimes

Assistents virtuals

AR cloud

 “A persistent 3D digital copy of the real world to enable sharing of AR experiences across multiple users and devices.”


Ori Inbar
AR emprenedor, inversor i fundador d'AWE

Hyper-reality

Spatial

Itineraris immersius

Itineraris immersius

 A provar...

AR & VR

Gràcies

@edominguez

evadominguez.com

dominguez.eva@gmail.com

Made with Slides.com