Les 3: Lijsten

Dit materiaal wordt o.a. gebruikt door
Computer Science Certificate

vandaag gaan we leren

 • hoe je een meerdere woorden opslaat in een lijst
 • hoe je woorden uit een lijst kan aanwijzen

 • te voorspellen wat een code met een lijst erin doet

 • hoe je fouten met lijsten herkent en oplost

herhaling

Om een woord te laten zien gebruik je print().

 

Weet je dit nog?

 • Meerdere print()s onder elkaar maken meerdere zinnen.
 • commentaar achter een hekje # wordt overgeslagen
 • de code wordt van boven naar beneden gelezen, regel voor regel!
print('Hallo')
#print('Allemaal')
print('leerlingen')

demo

Herhaling

programmeertaal = 'Python'

print('Dit', 'verhaal', 'gaat', 'over', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'een', 'programmeertaal')
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

Weet je nog?

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de betekenis
  van een variabele.

In dit programma gebruiken we een variabele.

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Even opfrissen 

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  Les 3a, [datum van vandaag]
  Even opfrissen
 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!

Meerdere definities

dier = 'schildpad'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

dier = 'kikker'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

Vorige les gebruikte je dezelfde variabele twee keer.

Denk eraan dat de code van boven naar beneden wordt gelezen.

De variabele heeft dus op verschillende plekken verschillende waardes!

Een lijstje maken

Als je steeds precies hetzelfde doet met een variabele, is het niet zo handig om dat steeds te kopiëren.

Bijvoorbeeld als je twee keer hetzelfde verhaal wil maken over een ander dier, zoals in de opdracht van de vorige les.

dier = 'schildpad'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

dier = 'kikker'

print('De', dier, 'loopt' 'door', 'het', 'bos.')
print('De', dier, 'heeft' 'honger.')
print('De', dier, 'zoekt' 'een', 'tomaat.')

Een lijstje maken

Dan stop je de dieren of dingen samen in een lijst.

dieren = ['schildpad', 'kikker']

Let op deze dingen:

 • Definiëren gaat net als bij een variabele met naam =
 • Een lijst begint en eindigt met een rechte haak [    ]
 • Woorden in een lijst moeten tussen aanhalingstekens '    '
 • Tussen de woorden moeten weer komma's

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Lijsten maken

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  Lijsten maken
 • Lees goed!
 • Schrijf de codes steeds over in je schrift!

Aanwijzen in een lijst

Er zitten nu twee dieren in de lijst, maar hoe gebruiken we die?

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print(dieren[1])

Met rechte haken achter de naam van de lijst, wijs je een woord aan.

Demo

Aanwijzen in een lijst

Er zitten nu twee dieren in de lijst, maar hoe gebruiken we die?

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print(dieren[1])

Met rechte haken achter de naam van de lijst, wijs je een woord aan.

Let op:

Het eerste woord is... woord 0!

Aangewezen woorden printen

Je kunt een woord uit een lijst aanwijzen en meteen gebruiken in een zin.

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print('De', dieren[0], 'loopt', 'door', 'het', 'bos.')

Let op:

Een lijst met een aanwijzer is zwart, net als een variabele.

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Aanwijzen in een lijst

 • Schrijf bovenaan een nieuwe pagina:
  Aanwijzen in een lijst
 • Let op! Schrijf de codes steeds over in je schrift! Dus niet alleen de aanwijzer opschrijven.

Fouten bij aanwijzen

Bij lijsten kan er ook wat mis gaan!

dieren = ['schildpad', 'kikker']
print('De', dieren[2], 'loopt', 'door', 'het', 'bos.')
 • In het Engels heet de aanwijzer 'index'. Dat zie je in de foutmeldingen terug.
 • Je mag niet hoger dan het aantal woorden -1

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Fouten bij aanwijzen

 •  
 • Schrijf bovenaan een nieuwe pagina:

 Fouten bij aanwijzen 

 • lees goed!
 • de codes en resultaten steeds over in je schrift!

Schrijf in je schrift:

 • Werkblad 3b, datum van vandaag
 • opdracht 1
 • opdracht 2
 • opdracht 3
 • opdracht 4

Op de computers

Werkblad b

 • Ga naar repl.it en log in op je account
 • Opdracht 1 tot en met 4

Klaar?

 • Nakijken
 • Extra opdracht

vandaag hebben we geleerd

 • hoe je een meerdere woorden opslaat in een lijst
 • hoe je woorden uit een lijst kan aanwijzen

 • te voorspellen wat een code met een lijst erin doet

 • hoe je fouten met lijsten herkent en oplost

Made with Slides.com