Webpack

 • Webpack Alat koji pakuje module u male staticne parcice(bundles) koji mogu da se ucitavaju samo kad su potrebni
 • nesto kao browserify
 • moze da zameni gulp ili grunt
 • podrzava module koji su pisani u AMD, CommonJS...
 • ne zahteva mnogo konfiguracije kao ostali module loaderi
 • odlican za velike projekte
 • lako integrise 3rd party biblioteke i module
 • podrzska za source maps

Kako radi?

Webpack nadogradjuje standardnu require() funkciju

putem loadera

var angular = require('angular');

angular.controller('foo', function() {

});
var Game = require('es6!./Game.js').default;

mozemo da uvedemo podrsku za es6 putem es6-loadera

Loaders

nadogradjuju standardne mogucnosti wabpack-a tako sto predprocesuju fajlove i vracaju staticne module

 • CSS preprocessors
 • ES6 Module Transpilers
 • Pretvara assets u base64

Nesto kao browserify transforms

var _ = require('lodash');
// koristi url loader
require('url!./image.png');
// CSS se loaduje kao text i ubacuje u <head/>
// Vise loadera moze da se spoji
require('style!css!./styles.css');
// Ako js fajl e podrzava modularni stistem i dalje mozemo da ga koristimo
// zahtevamo ga i dodleimo mu lokalnu promenjivu 
require('imports?foo=lib!lib.js');

// onda nam je foo lokalna promenjiva
foo.say();

Vise od JavaScript-a

HTML/templates

require('style!css!less!./style.less')

LESS

var template = require("./template.hbs");
// => generise template handlebars funkciju
require("url?limit=10000!./image.png");
// prebacuje image.png u public dir
// vraca url ili DataUrl ako je "image.png" manja od 10kb

Images

Fajlovi / Fontovi

var fontUrl = require("file!./font.svg");
// => prebacice fajl u public dir
// => vratice putanju
// webpack.config.js
{
  module: {
    loaders: [
      { test: /\.jade$/, loader: "jade" },
      // => "jade" loader ce biti koriscen za ".jade" fajlove
      { test: /\.css$/, loader: "style!css" },
      // => "style" i "css" loader ce biti koriscen za ".css" fajlove
      { test: /\.es6$/, loader: "es6" },
      // => "es6" loader ce biti koriscen za ".es6" fajlove
    ]
  }
}

ako stavimo u konfiguraciju ime loadera i fajl podrazumevani tip podatka nije nam potrebno da ga kucamo

Konfigurisanje loadera

// app.js
var Game = require('./Game'); // loadovace ./Game.es6 kao es6 modul

async loading

CommonJS je sihron ali webpack pruza mogucnosti ta asohrino definisemo zavisnosti. Naprimer to je korisno kad imamo naprimer klientski router i zelimo na svim stranicama ali zelimo da imamo i delove aplikacije koje zelimo da preuzmemo samo kad su nam potrebne.

// router.js
var page = require('page');
var app = require('app');
page('/blog', function() {
  app.showLoading();
  require('bundle!./views/blog')(function(Blog) {
    app.hideLoading();
    app.render(Blog);
  });
});


// views/blog.js
require('./less/blog.less');
var template = require('./templates/blog');
var request = require('superagent');

module.exports = Blog;

function Blog() {
  this.el = options.el;

  this.render();
};

Blog.prototype.render = function() {
  var self = this;
  request.get('/api/v1/blog', function(res) {
    var html = template(res.body);
    self.el.innerHTML = html;
  });
};

Alati

 • Postoje loaderi za sve
 • Watch mode koji radi fantasticno i brzo
 • minifikacija dolazi out of the box `webpack -p`
 • postoji webpack-dev-server koji radi odlicno za testiranje SPA
 • middleware za node.js koji moze da se koristi tokom developmenta
 • postoje loaderi koji optimizuju slike
 • dinamicno updejtovanje koda

Gulp i Grunt nisu potrebni posto wepback podrzava skoro sve sto je potrebno za modernu javascrit aplikaciju

To je to 

Webpack je strava

vise na ovim linkovima

Made with Slides.com