Сѐ што сте сакале да знаете за Front-end Development, а сте немале кого да прашате

Гоце Митевски

DIGIT (Design and Interactive Graphics in IT)

Impact Hub Skopje, 1. декември 2016 г.

Здраво!
- Гоце Митевски

 • дизајнер (визуелен дизајн, дизајн на UI/UX)
 • Front-end developer
 • Mozilla representative
 • член на хаклабот КИКА
 • член на Слободен софтвер Македонија

10 одбрани прашања, а може и ваши

 • работни задачи
 • CSS
 • JavaScript
 • методологии за именување
 • трендови
 • автоматизација
 • и др.

ПРАШАЊА

Дали фронтенд-дизајнерите (треба да) пишуваат код?

ДА

1.

CSS

HTML

JavaScript

W3C Standards

Open Web Platform

Design & Code Icon - Dan Edwards

Каде е границата помеѓу „front-end“ и „back-end“?

Сервери

2.

Дали јазикот CSS (Cascading Style Sheets) е доволен?

3.

За што се користи JavaScript во Front-end development?

За сѐ и сешто, па дури и за пишување на CSS...

4.

Треба ли да се грижите за прелистувачите што не ги користат толку многу луѓе?

Да, за да станете подобри во тоа што го работите

5.

Како се именуваат „нештата“ во Front-end development?

BEM/SMACSS/OOCSS/SUITCSS...

6.

BEM — Block Element Modifier is a methodology, that helps you to achieve reusable components and code sharing in the front-end

SMACSS (“smacks”) - Scalable and Modular Architecture for CSS is an attempt to document a consistent approach to site development when using CSS

SUIT CSS is a reliable and testable styling methodology for component-based UI development

OOCSS - Object Oriented CSS is an approach for writing CSS that’s fast, maintainable, and standards-based

Кои се најновите трендови во Front-end development, денес?

Сѐ почнува и завршува со корисничкото искуство

7.

Progressive Web Apps (PWA)

Internet of Things (IoT)

Material Design (Google)

Custom Elements, HTML Imports, Templates, Shadow DOM

Што може да се автоматизира во текот на работата?

речиси Сѐ

8.

LINTING

автоматска проверка од грешки
- JSLint, CSSLint, JSHint ...

minimizing

package management

preprocessing

ОПТИМИЗИРАЊЕ НА СТАТИЧНИ ДАТОТЕКИ
- js, css, html ...

Управување со софтверски пакети
- bOWER

автоматско составување на CSS
- sass, less

postprocessing

автоматско составување на CSS:
- Autoprefixer, PostCSS ...

module bundling

task running

...

АВТОМАТСКО АГРЕГИРАЊЕ НА МОДУЛИ
- wEBPACK

Управување со софтверски пакети:
- Grunt, Gulp ...

Што е KISS и зошто е важен за Front-end development?

https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle

9.

KISS is an acronym for "Keep it simple, stupid" as a design principle noted by the U.S. Navy in 1960. The KISS principle states that most systems work best if they are kept simple rather than made complicated; therefore simplicity should be a key goal in design and unnecessary complexity should be avoided.

Има ли настан за Front-end development во Скопје?

Front-end Meetup Skopje

10.

Секој втор вторник во месецот

хаклаб кика

од 19 часот

Front-end meetup skopje

ДЕНЕС ВО КИКА од 19 часот: Развивање на 12 factor app со Python - Falcon, Celery, Bootstrap и kubernetes

Уште прашања?

благодарам!

@GoceMitevski на Twitter

goce.mitevski@nicer2.com

Made with Slides.com