Динамични библиотеки

...и имат ли те почва у нас

Какво е динамична библиотека?

 • .dll, .so, .dylib (а също така и executable)
  • same but different
 • CppCon 2017 лекция за DLLs
 • Какъв е смисълът от тях?
 • Видове (C/C++/...)
 • Как се използват?

Как се използват C++?

#if defined(_MSC_VER)
#  define SYMBOL_EXPORT __declspec(dllexport)
#  define SYMBOL_IMPORT __declspec(dllimport)
#else
#  define SYMBOL_EXPORT __attribute__((__visibility__("default")))
#  define SYMBOL_IMPORT
#endif // fuck other compilers

#if defined COMPILING_SHARED_LIB_X
#  define X_API SYMBOL_EXPORT
#else
#  define X_API SYMBOL_IMPORT
#endif

....

class X_API Foo {};

class Bar {
public:
  X_API void barFunc();
};

X_API void func();

// link with me

Мотика: rpath и пътища

 • Windows: каквото е до ехе-то, каквото е в path, manifests
 • Unix: rpath (каквото му кажем)
  • rpath и symbolic links

Мотика: видимост

 • VC: невидими
 • Другите компилатори: видими
  • Умирате от binary size
  • -fvisibility=hidden

Как се използват C?

// dyn lib plugin

extern "C" X_API void foo(int a, float b);


// executable

auto lib = LoadLibrary("foo.dll") / dlopen("foo.so/dylib");
auto func = GetProcAddress("foo") / dlsym(foo);

auto foo = reinterpret_cast<void (*)((int a, float b));

foo(1, 2.3f);

FreeLibrary(lib) / dlclose(lib);
 • Calling конвенции
 • Плъгини
 • Други езици

Мотика: няма експорт на класове от плъгин

Мотика: C++ обекти в extern "C" функции

 • Може и да работи, но по-добре не го рискувайте
 • Предавайте С++ обектите по указател
 • Със сигурност няма да работи с друг език

Мотика: dlclose работи както си ще

Спасение: entry/exit points

 

 • DllMain (attach/detach)
 • _init() / _fini()

Мотика: глобални символи и инстанции на темплейти, и ODR violations

Спасение: дедуплициране

 • Отделни динамични библиотеки за глобалности
 • Експортване на темплейти
  • Мотика: Не работи винаги

Мотика: С плъгина си отива и паметта му

 • Не само експлицитно заделени от нас неща
 • Отиват си и глобалните му променливи
  • Ама заради dlclose гадостите, даже не може да разчитате на това

Спасение:

 

 • Копиране
 • Дедуплициране: паметта идва от един модул
 • Примирение: менажираме си паметта

Мотика: Exceptions

 • Експортвайте винаги
  • VC го прави вместо вас, но пак експортвайте
 • Exceptions от плъгин. Не!
  • Ама...
  • НЕ!

Мотика: static libs, absolute code и relocation

Спасение: -fPIC

 • Linux: Винаги за статични библиотеки, които линквате с динамични
 • -fpic ... never trust -fpic!

Мотика: Same but different

 • Same: динамично зареждане
 • Same: линкване към тях
 • Same: ref counters
 • Same: глобални обекти
 • Same: extern "C" и преизползваемост
 • Different: dlclose (dll/dylib vs so)
 • Different: rpath/LD_LIBRARY_PATH (dll vs dylib/so)
 • Different: динамично алокирана памет (dll/dylib vs so)
 • Different: position independent code (dll/dylib vs so)
 • Different: default visibility (dll vs dylib/so)
 • Different: Entry/exit points (dll vs dylib/so)

Край.

Какво тъпо нещо казах?

Какво пропуснах?

Made with Slides.com