salvēte comitēs!

(hi friends!)

salvē comes!

(hi friend!)

Gradus Latīnus Secundus Honorātus

preply.com/en/blog/22-useful-english-greetings-for-every-day

Pensa

(assignments)

  • Legēmus dē Subūrā
  • Probātiō Māior iii diēbus
  • Probātiō Minor viii diēbus

Quī diēs est hodiē?

Quae est Tempestās hodiē?

Tēlephōna

Suburānī