salvēte comitēs!

(hi friends!)

salvē comes!

(hi friend!)

Gradus Latīnus Secundus Honorātus

preply.com/en/blog/22-useful-english-greetings-for-every-day

Pensa

(assignments)

 • Probātiō Minor hodiē
  • vocābula
  • verba

Quī diēs est hodiē?

Diēs Nātālis Sopiae!

fēlīcem nātālem tibi!

fēlīcem nātālem tibi!

fēlīcem nātālem, cāra Sophia!

fēlīcem nātālem tibi!

Quae est Tempestās hodiē?

Tēlephōna

Nox

 1. nox est. Sabīna in cellā est. Subūra nōn est quiēta.
 2. Sabīna nōn dormit.
 3. turba in popīnā est. Rūfīna in popīnā labōrat. Faustus in popīnā bibit.
 4. fūr quoque in popīnā est. fūr est pauper.
 5. Faustus: Rūfīna! ubi es tū, soror?
 6. Rūfīna: quid est, frāter?
 7. Faustus: fūr est in popīnā!
 8. Rūfīna: quid? fūr est in popīnā? ubi est fūr?
 9. Faustus: tū es fūr! vīnum est nimium cārum!
 10. Rūfīna: tū es asinus, frāter. vīnum nōn est nimium cārum. tū nimium bibis!
 11. Faustus ērubēscit. turba rīdet. fūr quoque rīdet. popīna est clāmōsa.
 12. turba nōn est cauta. fūr nōn est pauper.