salvī sītis, comitēs (hi friends!)

salvus sīs, comes!

(hi friend!)

Gradus Latīnus Secundus Honorātus

preply.com/en/blog/22-useful-english-greetings-for-every-day

 • Pater noster, quī es in caelīs,
 • sanctificētur nōmen tuum.
 • Adveniat regnum tuum.
 • Fiat voluntās tua,
 • sīcut in caelō, et in terrā.
 • Pānem nostrum quotīdiānum da nōbīs hodiē,
 • et dīmitte nōbīs dēbita nostra,
 • sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs.
 • Et nē nōs indūcās in tentatiōnem,
 • sed līberā nōs ā malō.
 • Amen.

Orēmus

(Let's Pray)

Pensa

(assignments)

 • hodiē:

  • ​legēmus capitulum vi
  • recitāte Patrem Nostrum
 • ​iii diēbus:

  • Probātiō Minor dē Vocābulīs Grammaticīsque Capitulī VI
 • viii diēbus:

  • probātiō māior dē capitulīs iv-vi

Quī diēs est hodiē?

Quae est Tempestās hodiē?

Caelum est serēnum

Caelum est crassum

Caelum est ventōsum

Nūbēs sunt

neque frīgus est neque aestus

Tēlephōna

Pater Noster

Suburani Autograded Translations

Subūrānī