Rynek

w gospodarce wolnorynkowej

autor prezentacji: Jan Bielak

Rynek

w gospodarce wolnorynkowej

auto prezentacji: Jan Bielak

Cena

Rynek

w gospodarce wolnorynkowej

auto prezentacji: Jan Bielak

Cena

wartość rynkowa

dobra wyrażona

w ilości pieniądza

Prawo popytu

popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny

Rynek

Popyt

Podaż

Cena

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni kupić.
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość popytu.
 • Wykresem jest krzywa popytu.

Prawo popytu

popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny

Ilość towaru

Popyt

Cena

 • Wysokość dochodów konsumentów
 • Mody, gusta, preferencje
 • Liczba konsumentów, siła nabywcza
 • Sytuacja gospodarcza
 • Polityka, cła

Czynniki pozacenowe:

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni kupić.
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość popytu.
 • Wykresem jest krzywa popytu.

Prawo popytu

popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny

Podaż

Ilość towaru

Popyt

Cena

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni kupić.
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość popytu.
 • Wykresem jest krzywa popytu.

Prawo popytu

popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny

Dobra komplementarne

i substytucyjne

Podaż

Ilość towaru

Popyt

Cena

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni kupić.
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość popytu.
 • Wykresem jest krzywa popytu.

Prawo popytu

popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny

Dobra komplementarne

i substytucyjne

 • Dobra komplementarne się uzupełniają i ich popyt jest proporcjonalny

Podaż

Ilość towaru

dobro komplementarne

Popyt

Cena

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni kupić.
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość popytu.
 • Wykresem jest krzywa popytu.

Prawo popytu

popyt jest odwrotnie proporcjonalny do ceny

Dobra komplementarne

i substytucyjne

 • Dobra komplementarne się uzupełniają i ich popyt jest proporcjonalny
 • Dobra substytucyjne konkurują i ich popyt jest odwrotnie proporcjonalny

Podaż

Ilość towaru

dobro substytucyjne

Popyt

Cena

Podaż

Ilość towaru

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, oferowaną przez producentów
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość podaży.
 • Wykresem jest krzywa podaży.

Rynek

Rynek

Prawo podaży

podaż jest wprost proporcjonalna do ceny

Popyt

Cena

Podaż

Ilość towaru

 • Funkcja zależności między ceną dobra a jego ilością, oferowaną przez producentów
 • Wartością dla konkretnej ceny jest wielkość podaży.
 • Wykresem jest krzywa podaży.

Rynek

Rynek

Prawo podaży

podaż jest wprost proporcjonalna do ceny

 • Koszty produkcji
 • Liczba producentów, konkurencja
 • Dostępność surowców
 • Warunki klimatyczne
 • Programy gospodarcze, dotacje, fundusze

Czynniki pozacenowe:

Popyt

Cena

Podaż

Ilość towaru

Rynek

Rynek

Nadwyżka

rynkowa

Niedobór

rynkowy

Popyt

Cena

Podaż

Ilość towaru

Rynek

Rynek

Nadwyżka

rynkowa

Niedobór

rynkowy

Cena równowagi

rynkowej

Punkt równowagi

rynkowej

Popyt

Cena

Podaż

Ilość towaru

Rynek

Rynek

Nadwyżka

rynkowa

Niedobór

rynkowy

Cena równowagi

rynkowej

Punkt równowagi

rynkowej

Rynek

w gospodarce wolnorynkowej

auto prezentacji: Jan Bielak

Cena

QUIZ