Creative coding

Vertex Shader Art

with GLSL

⏰ Jag har en plan…

 • Intro-presentation, ~10 min.
 • Video-tutorials + komma igång, 1h 20min
 • Brainstorm - dela inspiration
 • Hacka ihop något fint, ~1h
 • Skicka länken till Johan
 • Demo-dags, kl. 16:45
 • Kolla in bidragen på:
  https://www.vertexshaderart.com/user/athega
 • Rösta med "like" ❤️
 • Ära och berömmelse! 🍻

🚀 Intro

 • Vad är WebGL?
 • Vad är THREE.js?
 • Vad är "shaders"?
 • VertexShaderArt.com
 • GL Shading Language
 • Punkter, linjer, trianglar…

Vad är                         ?

 • Ett API med åtkomst genom Canvas i webbläsaren
 • Baserat på OpenGL ES
 • Inte en komplett 3D-motor
 • Ritar punkter, linjer och trianglar
 • Matas med data från JavaScript
 • Bearbetar denna data med GLSL-kod som körs på grafikkortet
 • WebGL2 nytt i webbläsarna för 2017
 • Mycket mer info:
  https://webglfundamentals.org/
  https://webgl2fundamentals.org/

Vad är                         ?

 • Högnivå-bibliotek för att skapa 3D-grafik i JavaScript
 • Inte enbart WebGL, kan rendera till Canvas, SVG och CSS3D
 • Hanterar objekt (geometri, modeller), material, kamera, ljuskällor mm.
 • Inte det vi labbar med i dag
three.js

Vad är "shaders"?

 • Ett program som körs på grafikkortet består av två funktioner som kallas "shaders"
 • En "vertex shader" behandlar koordinater
 • En "fragment shader" fyller i pixlar
 • Skrivs i GLSL, "GL Shading Language" som är ett språk med komplexa typer anpassade för 3D-grafik
 • Exekveras upprepade gånger parallellt. Arbetar bara med en enda koordinat eller pixel per anrop, därför behövs ofta inga loopar

VertexShaderArt.com

 • En "lekplats" eller "sandlåda" för att snabbt skapa grafik med musik.
 • Man skriver bara GLSL-koden för en "vertex shader", allt annat är redan på plats
 • Koden genererar position och färg för en punkt vid varje exekvering
 • Tryck new "+" för ett slumpmässigt exempel som utgångsläge
 • Kolla "help" för inputs och outputs, även dessa finns redan på plats och är tillgängliga från koden

Shading Language

 • Syntaxen liknar C och JavaScript
 • Komplexa datatyper för olika stora vektorer och matriser
 • Kompakt kod tack vare att operatorer arbetar direkt med dessa typer, tänk objektorientering och operatoröverlagring.
  Exempel för att rotera en punkt med JavaScript:
  Och med GLSL:
   
 • Använd "Cheat Sheet" som referens
p.xy *= mat2(cos(a), -sin(a), sin(a), cos(a));
var sin = Math.sin(angle),
  cos = Math.cos(angle),
  p = {
    x: p.x * cos - p.y * sin,
    y: p.y * cos + p.x * sin
  };

Draw Modes

 • Points: enskilda punkter, storleken kan variera
 • Lines: en linje mellan varje par av punkter
 • Line strip: en linje från varje punkt till nästa
 • Line loop: Samma som strip men även en linje från sista punkten tillbaka till fösta
 • Triangles: en triangel mellan varje grupp av tre punkter
 • Triangle strip: en triangel för varje ny punkt, återanvänder de två senaste punkterna
 • Triangle fan: en triangel för varje ny punkt, återanvänder startpunkten samt den senaste punkten.

Listan av punkter en "vertex shader" skapar kan ritas ut på olika sätt

📽 Filmtajm!