Viktiga begrepp

  • Talområden (N,Z,Q,R,C)
  • Tallinjen (origo och positiv riktning)
  • Representation av tal (heltal, bråk decimaltal)
  • Räkneoperationer ( ), expt,  /, *, +, -)
  • Räkneoperationernas ordningsföljd !!
  • Ett uttryck ska ha ett entydigt värde !! (Lägg till parenteser om du vill styra en viss ordning).
  • Likheter och ekvationer
  • Jämförelseoperatorer

 

Talområden 

N) Naturliga tal (nollan med)

0,1,2,3,4, ... 123, ... ( positionssystemet)

Z) Heltal

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Q) Bråk

..., -1/1, ...., 0, ... ,1/1, ..., 2/1

0, , ...,1/4, ...,1/2, , ...,3/4, ...

R) Reella tal

..., 3, .. pi, ...,  4,

Exempel

> (real? pi)

 

Made with Slides.com