LaTeX

de cero a \infinity

Quen somos?

 

 • Xente interesada en saber que é isto de LaTeX
  • Estudantes TFG FIC

Que queremos?

 

 • Aprender que é isto de LaTeX
  • Usar o modelo LaTeX para o TFG sen medo!

WYSIWYG

 • Escribir
 • Formatear
 • Maquetar
 • Escribir
 • Formatear
 • Maquetar
 • Escribir
 • Formatear
 • Maquetar

LaTeX

 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir
 • Escribir

1

2

3

Comandos en LaTeX

\tenhenEstaPinta

\ouEsta{outra}

\ouEsta{outra}{pinta}

\ou[esta]{pinta}

\outamen[esta=pinta]{si,tamen}

Que facemos?

 

 • Crear un documento básico
  • Título, autor/a, uns parágrafos de texto
  • Seccións e capítulos
  • Índices
  • Formato básico (grosa, itálica...)
  • Expresións matemáticas
  • Imaxes
  • Táboas
  • Código fonte

Máis...

Modelo para a memoria TFG GEI (código fonte)

 

https://git.fic.udc.es/laura.milagros.castro.souto/Modelo_TFG/

 

Modelo para a memoria TFG GEI (Overleaf)

 

https://www.overleaf.com/read/wctvhyfctxyh

Graciñas!

 

Contacto:

 

lcastro@udc.gal

@lauramcastro