Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Virtuali paroda

Parodos peržiūrai paspauskite mygtuką „į dešinę”

Daugiau nei trys dešimtmečiai prabėgo nuo tų laikų, kai audringi atgimimo mitingai sutraukdavo tūkstantines minias. Pamiršę ilgus metus kausčiusią baimę, Lietuvos žmonės gyveno Laisvės ir Nepriklausomybės viltimi.

 

Tačiau ne visi mitingų dalyviai ėjo į juos vedami pakilių jausmų. Nesankcionuotų mitingų ir susibūrimų dalyvius sekė budri KGB akis. Nesikišdami į mitinguotojų vaikymą, KGB darbuotojai užrašinėjo kalbas, iškeltų plakatų turinį, registravo dalyvių skaičių ir, kad vėliau galėtų nustatyti jų tapatybę, fotografuodavo. Dalį įvairių susibūrimų fotografijų KGB darbuotojai gaudavo ir iš kitų asmenų ar žinybų, pavyzdžiui, laikraščių redaktoriai ar ELTA perduodavo fotokorespondentų darytas nuotraukas. Ilgainiui KGB sukaupė didelę nuotraukų kolekciją. Jose įamžinti aktyvesni mitingų dalyviai buvo numeruojami, nustatoma jų tapatybė. Galima tik įsivaizduoti, kas būtų laukę tų žmonių, jei būtų pavykę užgniaužti tautos atgimimą...

 

2 - 31

Į galingą sąjūdį susivienijusi Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę, KGB darbuotojai 1991 m. rugpjūtį išsikraustė iš rūmų Gedimino prospekte, o jų darytos ir rinktos nuotraukos liko. Liko, kad liudytų istoriją.

 

Kviečiame akimirką stabtelti ir atsigręžti atgal. Pažvelkite į KGB darbuotojų surinktas nuotraukas. Nesiekiame atkurti chronologinės įvykių sekos – tiesiog siūlome pasigėrėti žmonėmis, kurių taip bijojo ir kuriuos slapta sekė KGB. Nuotraukose užfiksuoti paprasti žmonės, kurių drąsa ir vienybė padėjo iškovoti ir apginti Laisvę. Galbūt kurioje nors atpažinsite draugą, kaimyną, brolį, save...

 

 

3 - 31

Mitingas Gedinimo (dabar Katedros) aikštėje 1941 m. trėmimų aukoms atminti. Kai kurie mitingo dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti. Pirmu numeriu pažymėtas Antanas Grigas, už jo nugaros iškėlęs trispalvę stovi partizanas, politinis kalinys, Leonas Laurinskas

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

4 - 31

Gedimino (dabar Katedros) aikštėje susirinkę mitingo dalyviai

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

5 - 31

Mitingas Gedimino (dabar Katedros aikštėje) 1941 m. trėmimų aukoms atminti. Trispalvę iškėlęs laiko partizanas, politinis kalinys, Leonas Laurinskas

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

6 - 31

Mitingas Gedimino (dabar Katedros) aikštėje 1941 m. trėmimų aukoms atminti. Kai kurie mitingo dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti, kitoje nuotraukos pusėje surašytos jų pavardės

Vilnius, 1988 m. birželio 14 d.

7 - 31

Mitingo prie LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų dalyviai. Kitoje nuotraukos pusėje vienas KGB darbuotojas įrašė pastabą, kad pirmu numeriu pažymėtas asmuo dalyvavo ir birželio 14 d. mitinge Gedimino aikštėje, o kitas darbuotojas įrašą papildė nurodydamas, jog minėtas žmogus  Tautvydas Lideikis, dirbantis Mokslų akademijoje Puslaidininkų fizikos institute

Vilnius, 1988 m. birželio 21 d.

8 - 31

Pirmasis Sąjūdžio mitingas prie Lietuvos LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Kai kurie mitingo dalyviai KGB darbuotojų sunumeruoti. Pirmu numeriu pažymėtas M. J. Černiauskas, antru – Andrius Tučkus, trečiu – Zigmas Vaišvila

Vilnius, 1988 m. birželio 21 d.

9 - 31

Pirmasis Sąjūdžio mitingas prie LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Greta pirmu numeriu paženklinto Arūno Degučio pavardės kitoje nuotraukos pusėje pažymėta, kad jis jau žinomas KGB darbuotojams kaip „nacionalistas”

Vilnius, 1988 m. birželio 21 d.

10 - 31

Mitingas prie Eltos, kuriame protestuota prieš informacijos iškraipymą spaudoje ir reikalauta spaudos laisvės

Vilnius, 1988 m. birželio 29 d.

11 - 31

Sąjūdžio mitingas prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Protestuota prieš numatomą priimti LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaką, ribojantį mitingų ir demonstracijų laisvę

Vilnius, 1988 m. liepos 26 d.

12- 31

Pirmasis Sąjūdžio mitingas Kapsuke (dabar Marijampolė)

Vilnius, 1988 m. birželio 13 d.

13 - 31

Sąjūdžio mitingas prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Tarp mitingo dalyvių KGB darbuotojai pastebėjo ir Antaną Terlecką su Vytautu Bogušiu

Vilnius, 1988 m. birželio 26 d.

14 - 31

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sostinės Vingio parke surengto mitingo SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų pasirašymo 49-osioms metinėms paminėti dalyviai

Vilnius, 1988 m. rugpjūčio 23 d.

15 - 31

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sostinės Vingio parke surengtas mitingas SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų pasirašymo 49-osiomis metinėms pažymėti

Vilnius, 1988 m. rugpjūčio 23 d.

16 - 31

Piketas aikštėje priešais LKP CK rūmus, smerkiantis jėgos panaudojimą prieš beginklius mitingo dalyvius Vilniaus Gedimino (dabar Katedros) aikštėje

Vilnius, 1988 m. spalio 5 d.

17 - 31

Mitingas prie LSSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų priimant Lietuvių kalbos istatymą

Vilnius, 1988 m. lapkričio 18 d.

18 - 31

Mitingo Gedimino (dabar Katedros) aikštėje dalyviai

Vilnius, 1988 m. lapkričio 26 d.

19 - 31

Mitingas Vilniuje išlydint SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatus į suvažiavimą Maskvoje

Vilnius, 1988 m. lapkričio 26 d.

20 - 31

Mitingas Gedimino (dabar Katedros) aikštėje

Vilnius, 1989 m. vasario 16 d.

21 - 31

Mitingas Gedimino (dabar Katedros) aikštėje, kurio metu pirmą kartą po daugybės metų viešai paminėta Nepriklausomybės diena

Vilnius, 1989 m. vasario 16 d.

22 - 31

Mitingas prie Vilniaus m. tarybos Vykdomojo komiteto. KGB darbuotojai ne tik pažymėjo jo metu kalbėjusius asmenis, bet ir, pasekę kai kuriuos mitingo dalyvius, nustatė, kur jie gyvena

Vilnius, 1989 m. vasario 10 d.

23 - 31

Nepriklausomybės dienos minėjimo dalyviai

Vilnius, 1989 m. vasario 16 d.

24 - 31

Mitingo Kalnų parke dalyviai su šūkiais, smerkiančiais slaptuosius SSRS ir Vokietijos susitarimus

Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 22 d.

25 - 31

Sąjūdžio mitingas Kalnų parke SSRS ir Vokietijos slaptųjų susitarimų pasirašymo 50-osioms metinėms paminėti

Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 22 d.

26 - 31

Mitingo Gedimino (dabar Katedros) aikštėje dalyviai

Vilnius, 1990 m. lapkričio 17 d.

27 - 31

Sovietinę kariuomenę smerkiantis mitingas Vilniuje, Gedimino (dabar Katedros) aikštėje

Vilnius, 1990 m. lapkričio 17 d.

28 - 31

Piketo prie karinio dalinio Šiaurės miestelyje dalyviai

Vilnius, 1990 m. lapkričio 19 d.

29 - 31

Piketas prie sovietų karinio dalinio Šiaurės miestelyje

Vilnius, 1990 m. lapkričio 17 d.

30 - 31

Parodoje panaudota medžiaga saugoma

Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje

Virtuali paroda „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ parengta pagal to paties pavadinimo kilnojamąją

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parodą.  

 

Atsiliepimus, pastabas, turimą papildomą informaciją

prašome siųsti el. paštu

muziejus@genocid.lt

Made with Slides.com