Jonas Jagėla 

1945 06 29-2019 04 17

Dailininkas, skulptorius, Dailininkų sąjungos, meno kūrėjų asociacijos narys.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius.

Ilgametis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas.

Jonas Jagėla gimė 1945 m. birželio 29 d. Čivuose, Kupiškio rajone.

1961–1966 m. Telšių taikomosios dailės technikume mokėsi dailiojo metalo specialybės.

1966–1975 m. studijavo Vilniaus dailės instituto Skulptūros fakultete.

Nuo 1976 m.dalyvavo parodose.

Kūrė monumentaliąją skulptūrą, antkapinius paminklus, portretus, mažąją plastiką.

Nuo 1994 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

Talentingas skulptorius, daugiau nei ketvirtį amžiaus paskyrė lietuvių antisovietinio pasipriešinimo istorijai įamžinti.

 

 

J. Jagėla sukūrė kelias dešimtis paminklų, skirtų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviams, tremtiniams ir politiniams kaliniams, masinių žudynių aukoms atminti: Ukmergės krašto tremtiniams (Dukstynos kapinės, 1990), Algimanto (Troškūnai, 1996) ir Didžiosios Kovos (Gelvonai, 1998) apygardų partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams, generolui Jonui Žemaičiui (Palanga, 2004), Lietuvos tremtiniams Jakutijoje (Vilnius, 2006), Daugyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę (Rozalimas, 2006), Svėdasų krašto kovotojams dėl Lietuvos laisvės (Svėdasai, 2009), 1941 m. masinių žudynių aukoms Titnago g. (Vilnius, 2011), Žemaitijos kariams savanoriams (Palanga, 2014), Lazdijų krašto partizanams (Seirijai, 2018), sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių nariams (Kaunas, 2018).

Jis yra autorius memorialo, įamžinančio 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaraciją ir šios deklaracijos signatarus Minaičiuose (2010).

Skulptoriaus sukurtų paminklų yra ir tarptautiniuose memorialuose. Jie skirti lietuviams, žuvusiems Gulago lageriuose: Lietuvos politiniams kaliniams Spaske ir Balchaše (Kazachstanas, 2004), Sandarmoche, (Karelija, 2008), taip pat paminklinė lenta tautiečiams, žuvusiems nacių koncentracijos stovykloje Manthausene (Austrija, 2015).

J. Jagėla sukūrė tipines memorialines lentas 1944–1953 m. buvusių sovietų represinių struktūrų pastatuose kalintiems ir kankintiems Lietuvos piliečiams, 1941–1990 m. dėl tėvynės laisvės žuvusiems mokytojams ir mokiniams, iš Lietuvos geležinkelio stočių 1940–1941 m. ir 1944–1953 m. ištremtiems Lietuvos gyventojams atminti, taip pat memorialinį ženklą LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams.

Paskutiniai jo darbai – memorialiniai ženklai Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui (Čikaga, JAV),  LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai (Raseiniai) pastatyti jau po skulptoriaus mirties (2019).

Darbams būdingas asociatyvumas, minimalizmas, metaforiškumas, rimtis.

Skulptoriaus Jono Jagėlos
sukurti paminklai, paminkliniai ženklai, memorialinės lentos, antkapiniai paminklai Lietuvos piliečiams –
sovietų ir nacių aukoms atminti
1990–2019

Paminklas Ukmergės krašto mirusiems tremtiniams ir žuvusiems politiniams kaliniams.

Dukstynos kapinės, Ukmergė. 1990 m.

2 / 66

Paminklas „Atminimo vartai“ Algimanto apygardos partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams.

Troškūnai, Anykščių r. 1996 m.

3 / 66

Antkapiniai paminklai Lietuvos disidentams S. Jakui ir V. Sevrukui.

Antakalnio kapinės, Vilnius. 1997 m.

4 / 66

Paminklas „Skausmo piramidė“ Didžiosios Kovos apygardos partizanams, jų ryšininkams ir rėmėjams.

Gelvonai, Širvintų r. 1998 m.

5 / 66

Antkapinis paminklas Didžiosios Kovos apygardos partizanams, politiniams kaliniams Benediktui ir Onai Trakimams.

Migučionys, Elektrėnų sav. 1998 m.

6 / 66

Atminimo lenta Karaliaus Mindaugo srities vadui A. Slučkai-Šarūnui.

Troškūnai, Anykščių r. 1999 m.

7 / 66

Atminimo ženklų (aut. dizaineris Romas Navickas) kompozicija Algimanto apygardos vadovybės ir štabo narių žuvimo vietoje.

Šimonių giria, Anykščių r. 1999 m.

8 / 66

Tipinė atminimo lenta (viena iš 227) 1944–1953 m. buvusiuose sovietų represinių struktūrų pastatuose kalintiems ir kankintiems kovotojams už Lietuvos laisvę.

Skiemonys, Anykščių r.

9 / 66

Atminimo lentos žuvusiems Pietų Lietuvos partizanų vadui S. Staniškiui-Litui ir Dainavos apygardos štabo karininkui J. Kriščiūnui-Rimvydui.

Prienų krašto muziejus, Prienai. 1999 m.

10 / 66

Memorialinės plokštės užkastiems 1944–1953 m. žuvusiems partizanams.

 Pakruojo Atžalyno gimnazijos teritorija, Pakruojis. 2000 m.

11 / 66

Antkapinis paminklas disidentei, politinei kalinei Nijolei Gaškaitei-Žemaitienei.

Karveliškių kapinės, Vilnius, 2001 m.

12 / 66

Memorialinė lenta 1944–1952 m. žuvusiems ir nukentėjusiems „Žiburio“ gimnazijos direktoriams, mokytojams ir mokiniams.

 Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijai. 2001 m.

13 / 66

Atminimo lenta 1944–1952 m. žuvusiems ir nukentėjusiems Alantos mokyklos mokytojams ir mokiniams.

 Alantos vidurinė mokykla, Molėtų r. 2001 m.

14 / 66

Memorialinė lenta 1944–1945 m. Eržvilko progimnazijoje veikusiam Lydžio rinktinės štabui, 1948–1949 m. – pogrindinei spaustuvei, taip pat 1944–1954 m. už Lietuvos laisvę žuvusiems šios progimnazijos mokytojams ir mokiniams.

Eržvilko gimnazija, Jurbarko r. 2001 m.

15 / 66

Atminimo lenta 1949 m. gruodžio 30 d. žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos vadui ir štabo nariams.

Juodkiškiai, Ukmergės r. 2001 m.

16 / 66

Atminimo lenta 1945 m. kovo 27 d. žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos štabo nariams.

Čiobiškis, Širvintų r. 2002 m.

17 / 66

Atminimo ženklų (aut. dizaineris Romas Navickas) kompozicija dviejose 1945 m. kovo 11–12 d. vykusio Kiauneliškio mūšio vietose. 

Labanoro giria, Švenčionių r. 2003 m.

18 / 66

Atminimo lenta žuvusiems Vyčio apygardos partizanams broliams Katlioriams.

Aukštuoliai, Ukmergės r. 2003 m.

19 / 66

Antkapinis paminklas tremtinei, gydytojai, rašytojai D. Grinkevičiūtei.

Eigulių kapinės, Kaunas, 2004 m.

20 / 66

Paminklas Lietuvos politiniams kaliniams.

Spaskas, Kazachija. 2004 m.

21 / 66

Paminklas Lietuvos politiniams kaliniams.

Balchašas, Kazachija. 2004 m.

22 / 66

Paminklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui ir šios Tarybos prezidiumo pirmininkui, generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui.

Palanga. 2004 m.

23 / 66

Memorialinės plokštės užkastiems 1944–1953 m. žuvusiems Vytauto ir Algimanto apygardų partizanams.

Kamajai, Rokiškio r. 2004 m.

24 / 66

Memorialinė lenta nacių okupacijos metais 1941-1943 m. veikusioje internavimo stovykloje kalintoms įvairių tautybių moterims ir vaikams.

Subačiaus g. 49, Vilnius. 2005 m.

25 / 66

Atminimo lenta 1948 m. gegužės 17 d. žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos partizanams.

Bartkūnai, Ukmergės r. 2005 m.

26 / 66

Memorialinė lenta karo belaisviams ir politiniams kaliniams.

T. Kosčiuškos g. 10, Vilnius. 2005 m.

27 / 66

Memorialinė lenta 1944–1953 m. už Lietuvos laisvę žuvusiems Balninkų ir Staškūniškio mokyklų mokytojams ir mokiniams.

 Buvusi Balninkų  pagrindinė mokykla, Molėtų r. 2005 m.

28 / 66

Paminklas Daugyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę.

Rozalimas, Pakruojo r. 2006 m.

29 / 66

Paminklas 1941 m. Lietuvos tremtiniams.

 Aukų g., Vilnius. 2006 m.

30 / 66

Paminklas Lietuvos politiniams kaliniams.

Sandarmochas, Karelija. 2008 m.

31 / 66

Atminimo ženklų (aut. dizaineris Romas Navickas) kompozicija 1944–1953 m. Raseinių apylinkėse žuvusiems partizanams ir sovietų genocido aukoms jų užkasimo vietoje.

 Paraseinis, Raseinių r. 2008 m.

32 / 66

Antkapinis paminklas 1945 m. balandžio 17 d. žuvusiems partizanams.

 Gasčiūnai, Joniškio r. 2009 m.

33 / 66

Paminklas Svėdasų krašto kovotojams dėl Lietuvos laisvės.

Svėdasai, Anykščių r. 2009 m.

34 / 66

Memorialinė lenta Lietuvos piliečiams, kalintiems, tardytiems, kankintiems ir nužudytiems nacių ir sovietų represinėse įstaigose.

Memorialinė plokštė 1953 m. rugpjūčio 15 d. žuvusiam Algimanto apygardos partizanui P. Vizbarui-Vapsvai.

Gedimino g. 40, Vilnius. 2009 m.

35 / 66

Atminimo lenta broliams Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininkui Kostui-Tyliui, Rainiui ir Dainavos apygardos vadui Lionginui-Dzūkui Baliukevičiams.

Margio g. 11,  Alytus. 2010 m.

36 / 66

Memorialas 1949 m. vasario 16-os d. LLKS Tarybos deklaracijai ir šios deklaracijos signatarams.

Minaičiai, Radviliškio r. 2010 m.

37 / 66

Paminklas 1941 m. masinių žudynių vietoje

Titnago g., Vilnius. 2011 m.

38 / 66

Paminklas 1941 m. masinių žudynių vietoje Titnago g.

Vilnius. 2011 m.

39 / 66

Antkapinis paminklas atkurtos LLKS Vytauto apygardos vadui B. Zabuliui.

 Utenos senosios kapinės, Utena. 2011 m.

40 / 66

Antkapinis paminklas 1951 m. gegužės 9 d. žuvusiems Žemaičių apygardos partizanams.

Nevarėnai, Telšių r. 2012 m.

41 / 66

Atminimo lenta 1940–1941 m. ir 1945–1952 m. iš šios geležinkelio stoties ištremtiems Kauno miesto ir apskrities gyventojams.

Kauno geležinkelio stotis, 2013 m.

42 / 66

Memorialinė lenta 1941 m., 1944–1951 m. už Lietuvos laisvę žuvusiems Joniškio gimnazijos mokytojams ir mokiniams.

 Joniškio „Aušros“ gimnazija, Joniškis. 2013 m.

43 / 66

Paminklas Žemaitijos kariams savanoriams.

 Palanga. 2014 m.

44 / 66

Antkapinis paminklas 1952 m. gegužės 20 d. žuvusiems Dainavos apygardos partizanams.

Perloja, Varėnos r. 2014 m.

45 / 66

Atminimo lenta rezistencijos dalyvių Pajarskų šeimai.

Jotkonys, Anykščių r. 2014 m.

46 / 66

Memorialinis ženklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui L. V. Grigoniui-Užpaliui.

Sėlynė, Rokiškio r. 2015 m.

47 / 66

Memorialinė plokštė „Partizanų kalvoje“ užkastiems 1944–1949 m. žuvusiems Vytauto apygardos partizanams.

Salakas, Zarasų r. 2015 m.

48 / 66

Memorialinė lenta buv. Mauthauzeno (Austrija) koncentracijos stovykloje kalėjusiems ir žuvusiems Lietuvos gyventojams atminti.

 Mauthauzeno memorialas Austrija. 2015 m.

49 / 66

Atminimo lenta 1945 m. birželio 2 d. prisiekusiems A. Ramanausko-Vanago kuopos ir kitų būrių partizanams.

 Nemunaitis, Alytaus r. 2015 m.

50 / 66

Atminimo lenta 1954 m. rugsėjo 25 d. žuvusiam Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės Pilėnų tėvūnijos vadui S. Giedrikui-Giriečiui.

Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla, Biržai. 2015 m.

51 / 66

Atminimo lenta 1948–1951 m. iš Klaipėdos geležinkelio stoties ištremtiems Lietuvos piliečiams.

Klaipėdos geležinkelio stotis, 2016 m.  

52 / 66

Memorialinis ženklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui V. Gužui-Kardui.

Kazliškis, Rokiškio r. 2016 m.

53 / 66

Memorialinė plokštė 1941–1954 m. už Lietuvos laisvę žuvusiems Mažeikių gimnazijos mokytojams ir mokiniams.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Mažeikiai, 2016 m.

54 / 66

Atminimo lenta 1956 m. šv. Velykų rytą Trispalvę iškėlusiems Dotnuvos I. Mičiurino vid. mokyklos mokiniams.

Dotnuva, Kėdainių r. 2016 m.

55 / 66

Paminklinė plokštės 1945–1952 m. už Lietuvos laisvės žuvusiems Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokiniams.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija. Marijampolė, 2017 m.

56 / 66

Memorialinis ženklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui A. Ramanauskui-Vanagui.

A. Ramanausko a., Lazdijai. 2017 m.

57 / 66

Antkapinis paminklas 1944 m. gruodžio 28 d. žuvusiems neatpažintiems Jono Stundžios-Skrajūno partizanams.

Švedriškė, Ignalinos r. 2017 m.

58 / 66

Atminimo lenta palaimintajam Teofiliui Matulioniui.

Sankt Peterburgas, Rusija. 2017 m.

Atminimo lenta žuvusiam 1941 m. birželio sukilėliui Aleksandrui Tuhan-Baranauskui.

Kaunas. 2017 m.

59 / 66

Memorialinis ženklas teisuoliams.

 Tymo kvartalas, Vilnius. 2018 m.

60 / 66

Paminklas 1944–1953 m. žuvusiem
Lazdijų krašto partizanams.

Seirijai, Lazdijų r. 2018 m.

61 / 66

Antkapinė plokštė devyniems žuvusiems Tauro apygardos partizanams.

Veiverių „Skausmo kalnelis“, Prienų r. 2018 m.

62 / 66

Paminklas sušaudytiems, mirusiems tremtyje ir kalinimo vietose Lietuvos respublikos 1918–1940 m. vyriausybių nariams.

 Karo muziejaus sodelis, Kaunas. 2018 m.

63 / 66

Memorialiniai ženklai LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai.

Raseiniai, 2019 m.

64 / 66

Memorialinis ženklas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui A. Ramanauskui-Vanagui.

Lemontas, JAV. 2019 m.

65 / 66

Paminklo projektas pirmajai sovietų aukai Aleksandrui Barauskui.

Ūtos k., Varėnos r. 2020 m.

66 / 66