Arduino

Jaar 3 - Module 3 - Les 2: Spaceship

Terugblik

 • Arduino werkt niet!
   

 • Zoek online -> https://forum.arduino.cc/t/button-not-working/552364/2
   

 • Oplossing:

  • nieuwe Push Buttons

  • verbeter de verbinding

VANDAAG GAAN WE...

 • Code schrijven in de Arduino IDE
   

 • Een Arduino aansturen met code

Arduino IDE

 

 • IDE (Integrated Development Environment)
   

 • IDE -> Omgeving waarin je code kan schrijven voor de Arduino

Arduino IDE

Arduino IDE

Editor

Console

Arduino IDE

 

 • Editor -> hier schrijf je code
   

 • console -> hier zie je het resultaat van code

Text

Verify

Upload

Opslaan

Open

Arduino IDE

 

 • Verify -> check of je script werkt
   

 • Upload -> stuur je code naar de Arduino
   

 • Open -> open een bestaand script
   

 • Opslaan -> sla het script op

Arduino IDE

setup

loop

Arduino IDE

 

 • Setup -> functie, wordt eenmalig uitgevoerd bij opstarten Arduino
   

 • Loop -> functie, wordt oneindig herhaald. Vergelijkbaar met een while lus

Arduino Code

 

 • Gelijk aan C++
   

 • Maak een variabele met:
  <type> <naam> = <waarde>


   

 • Let op de ';' aan het einde van iedere regel!

int knopStatus = 0;

Arduino Code

 

 • Geef aan welke pinnen (in je microcontroller) input en output zijn met pinMode()


   

 • output -> om iets in het circuit aan te sturen bijv. een LED
   

 • input -> om informatie uit te lezen bijv. van een knop (aan/uit)

pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);

Arduino Code

 

 • Output pinnen kan je aansturen met digitalWrite:   

 • Input pinnen kan je uitlezen met digitalRead:
    

pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
// zet de LED aan
digitalWrite(3, HIGH);
// zet de LED uit
digitalWrite(3, LOW);
// lees de staat van de knop uit
switchState = digitalRead(2)

Arduino Code

Demo -> Arduino code

int switchState = 0;
void setup(){
 pinMode(3,OUTPUT);
 pinMode(4,OUTPUT);
 pinMode(5,OUTPUT);
 pinMode(2,INPUT);
}

void loop(){
 switchState = digitalRead(2);

 if (switchState == LOW) { 
 // the buton is not pressed
  digitalWrite(3, HIGH); // green LED
  digitalWrite(4, LOW); // red LED
  digitalWrite(5, LOW); // red LED
 }
 
 else { 
 // the buton is pressed
  digitalWrite(3, LOW); 
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, HIGH);
  
  delay(250); // wait for a quarter second
  
  // toggle the LEDs
  digitalWrite(4, HIGH); 
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(250); // wait for a quarter second
 } 
}

Arduino circuit

Groepjes

 

 • Gehusseld
   

 • Pak per tweetal een koffertje + starter kit
   

 • Check of alles er nog is
   

 • Plak een nieuwe post-it met groepsnamen erop

opdrachten

 • Opdracht 1 t/m 7 verplicht
   
 • Extra opdrachten 8 en 9
Made with Slides.com