Nauka
programowania

na czym polega?

 

Jest taka sama jak nauka każdego innego języka obcego.

Prawie.

Dwa komponenty

Jak? i Co?

Komponent - Jak?

Składnia i polecenia

Python

Nasz język programowania:

  • Łatwy w nauce,
  • Przejrzysty,
  • Ma składnię podobną do języka naturalnego,
  • Powszechnie używany,
  • Ma wiele zastosowań.

Komponent - co?

Algorytmizacja
myślenia

Czym są algorytmy?

 

Według definicji, algorytm to:

  • Skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań.
  • Jednoznaczny przepis obliczenia w skończonym czasie pewnych danych wejściowych do pewnych danych wynikowych.

Schemat blokowy

wygodny sposób zapisu algorytmu

Praca domowa robiona źle!

Elementy schematu

Jak dobrze robić pracę domową?

Made with Slides.com