Nauka
programowania

na czym polega?

 

Jest taka sama jak nauka każdego innego języka obcego.

Prawie.

Dwa komponenty

Jak i Co

Jak?

 • Gramatyka - składnia,
 • Słownictwo - polecenia.

Python

Nasz język programowania:

 • Łatwy w nauce,
 • Przejrzysty,
 • Ma składnię podobną do języka naturalnego,
 • Powszechnie używany,
 • Ma wiele zastosowań.

Co?

 • Algorytmizacja.

Algorytmizacja

Temat dzisiejszego spotkania

Czym są algorytmy?

 

Według definicji, algorytm to:

 • Skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań.
 • Jednoznaczny przepis obliczenia w skończonym czasie pewnych danych wejściowych do pewnych danych wynikowych.

Schemat blokowy

wygodny sposób zapisu algorytmu

Przykład schematu blokowego

"Praca domowa"

Elementy schematu

Gra w czołgi

 • Cel: Zdobyć 3 fragów jako pierwszy,
 • Wildcardy: 2 dla każdej drużyny,
 • Dostępne polecenia:
  • Jedź (o 1 do przodu),
  • Skręć w lewo, skręć w prawo (względem lufy),
  • Sprawdź (zwraca liczbę):
   • Czy jest przeciwnik?
   • Czy jest ściana?
   • Czy jest rakieta?
   • Czy rakieta jest na planszy?
  • Strzel.

Praca domowa

Zainstaluj dystrybucję Pythona o nazwie
Anaconda.

Made with Slides.com