Loading deck

Title Text

Reportage

Werkvorm

Credits

Title Text

Terug

Title Text

Video 2

Title Text

Video 3

Title Text

Terug

Title Text

Terug

Dit lesmateriaal is tot stand gekomen met financiële steun van:

- Steunfonds Christelijk Onderwijs
- Stichting Kerk en Wereld

- Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

 

 

www.prinsjesdagviering.nl/indeklas

2018 Stichting Prinsjesdagviering