Verschillende referenda

Adviserend referendum

Een adviserend referendum is een niet-bindend referendum.

Beslissend referendum

Een beslissend referendum is een bindend referendum.

Bindend referendum

Een bindend referendum is een referendum waarvan de overheid zich aan de uitslag moet houden.

Correctief referendum

Een correctief referendum is een referendum waarmee kiezers zich kunnen uitspreken over genomen beslissing van de overheid of over een beslissing die de overheid op het punt staat te nemen. Een correctief referendum is dus gericht op het tegenhouden of terugdraaien van een overheidsbeslissing en is over het algemeen bindend.

Facultatief referendum

Een facultatief referendum is, zoals de naam al doet vermoeden, een referendum dat niet verplicht is en alleen raadgevend is.

Niet-bindend referendum

Bij een niet-bindend referendum mag de overheid de uitslag naast zich neer mag leggen. Niet-bindende referenda worden ook wel 'raadgevende' of 'raadplegende' referenda genoemd, terwijl het in die gevallen eigenlijk gaat om een niet-bindend, raadgevend referendum of een niet-bindend, raadplegend referendum.

Obligatoir referendum

Bij een obligatoir referendum ben je verplicht (obligated) om te stemmen.

Plebisiciet

Een plebisiciet is een volksraadpleging op initiatief van de overheid en is raadplegend.

Raadgevend referendum

Een raadgevend referendum is een referendum dat op initiatief van de burgers wordt gehouden. Raadgevende referenda kunnen zowel bindend als niet-bindend zijn.

Raadplegend referendum

Een raadplegend referendum is een referendum dat op initiatief van de overheid wordt gehouden. De uitslag kan in principe bindend of niet-bindend zijn. Omdat in deze veelal niet-bindend zijn, wordt de term 'raadplegend referendum' ook gebruikt in gevallen waarin het gaat om een niet-bindend, raadplegend referendum gaat. In juni 2005 werden er raadgevende referenda georganiseerd over het Europees Grondwettelijk Verdrag.

Verplicht referendum

Een verplicht referendum is dat het op grond van de wet gehouden moet worden, bijvoorbeeld als in een wet is geregeld dat een grondwetswijziging of het afstaan van bevoegdheden aan internationale instellingen op deze manier aan het volk voorgelegd moet worden.

Volksinitiatief

Een volksinitiatief is een referendum over voorstel of onderwerp dat door burgers op de agenda is gezet. De uitslag van een volksinitiatief kan bindend of niet-bindend zijn.