GEO2311

GeoJSON

Hva er egentlig JSON?

{"employees":[
  {"firstName":"John", "lastName":"Doe"}, 
  {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
  {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]}

JavaScript Object Notation

 

- det vil si: JSON ser ut som javascript-objekter i såkalt "literal notation"

var employees = [
  {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
  {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
  {"firstName":"Peter","lastName": "Jones"}
];

Fra json.org:

 

JSON is built on two structures:

 

 • A collection of name/value pairs. In various languages, this is realized as an object, record, struct, dictionary, hash table, keyed list, or associative array.
   
 • An ordered list of values. In most languages, this is realized as an array, vector, list, or sequence.
{"employees":[
  {"firstName":"John", "lastName":"Doe"}, 
  {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
  {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]}

JSON ble opprinnelig spesifisert av Douglas Crockford,

- kjent  javascript-guru

JSON er laget for å være et lettvekts datautvekslingsformat

JSON er en åpen standard,
spesifisert i   ECMA 404 /  IETF RFC nr. 7159

Gå igjennom W3Schools JSON tutorial for å lære litt mer.

Flere ressurser finnes på json.org

Noen fordeler med JSON

 

- lett å lese

- tar liten plass - sparer båndbredde

- lett å ta i bruk i på nettsider

- enkelt å konvertere JSON-tekst til javascript-objekter

  - se eksempel på W3Schools

JSON egner seg godt i AJAX-appikasjoner

Fra AJAX-tutorial på W3Schools:

 

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.

 

AJAX is not a new programming language, but a new way to use existing standards.

 

AJAX is the art of exchanging data with a server, and updating parts of a web page - without reloading the whole page.

GeoJSON

- uoffisiell standard: geojson.org

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
  "type": "name",
  "properties": {
   "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"
  }
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "title": "BEKKEFARET",
    "ogc_fid": 2,
    "i_alt_2008": 177,
    "i_alt_2009": 184,
    "menn_2009": 93,
    "kvinner_20": 91,
    "objtype": "Grunnkrets",
    "grunnkrets": 5010408,
    "gkretsnavn": "BEKKEFARET",
    "komm": 501
   },
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [
      [
       10.453684193506337,
       61.09958227201604
      ],
 
      [
       10.465148818845291,
       61.09854161547057
      ],

............

      [
       10.453684193506337,
       61.09958227201604
      ]
     ]
    ]
   }
  }
 ]
}