Python - programutviking
i praksis

Programutvikling
-hva handler det om?

 • Innhenting av data
 • Berbeiding og tilrettelegging
 • Beregninger
 • Presentasjon av resultat
 •  Innhenting av data
  • Fra fil
  • Egenprodusert (simulering)
  • Fra nettet - ofte via API'er
with open("../demo/bm_results2012.txt") as f:
  lines = f.readlines()
 • Bearbeiding og tilrettelegging av data
  Datafiler
  • lese linjevis
  • splitte opp
  • lagre i variabler
  • lagre i datastrukturer
with open("../demo/bm_results2012.txt") as f:
  lines = f.readlines()
  
  for line in lines:
   line_parts = line.split(","")

Beregninger

 

Bruk funksjoner fra Python Standard Library
(se W3Schools - Built in functions)

avgerage_age = sum(ages)/len(ages)

Presentasjon

 

Skrive ut

- til skjerm

- til fil

 

with open("report.txt", "w") as f:
 
 f.write(f"Gjennomsnittsalder i Boston Marathon: {average_age:>5.1f}")
Made with Slides.com