Python - variabler og datatyper

Lærebok, kapittel 2:

Values and variables

Alle verdier vi bruker i programmene vår har (er av en) en type, her heltall og tekst.

x = 12         

type(12)        # <class 'int'>
type(x)         # <class 'int'>


navn = "Saturn"     

type("Saturn")     # <class 'str'>
type(navn)       # <class 'str'>

For å gjenkjenne verdiene og skille de fra hverandre gir vi de navn

x = 12     

navn = "Saturn"


print(x)

print(navn)

Å sette navn på verdier kalles

- tilordning (no)

- assignment (eng)

 

= er en "assignment operator"

area = height * width

Her:

= binder/tilordner navnet area til produktet av height * width

Made with Slides.com