محبوبترین زمینه های سرمایه گذاری در ترکیه کدامند؟

ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مهاجرت خود همواره مورد توجه بوده است. این ویژگی ها آن را به مرکز مهمی برای جذب سرمایه گذاران محلی و جهانی در بخش های مختلف از جمله گردشگری و املاک تبدیل کرده است که منجر به جذب سرمایه گذار می شود.

ترکیه به عنوان پل طبیعی بین آسیا و اروپا عمل می کند. هر دو قاره همچنین بر فرهنگ های التقاطی تأثیر می گذارند. استانبول برای دسترسی استراتژیک به تمام بازارهای اصلی این مناطق کلیدی است. آمارها نشان می دهد که ترکیه از طریق FTA و اتحادیه های گمرکی به 955 میلیون مصرف کننده دسترسی دارد. استانبول هفتمین شهر پر سرمایه گذاری اروپا است.

 

تابعیت ترکیه را می توان در مدت 3 تا 6 ماه دریافت کرد. در بین خارجی ها، تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری به دنبال است. به این ترتیب تا نیمی از متقاضیان پاسپورت ترکیه را دریافت می کنند. طی دو سال گذشته بیش از 35000 نفر پاسپورت ترکیه خود را از این طریق دریافت کرده اند.

سرمایه گذاری در ترکیه و بررسی معیارهای سرمایه گذاری این کشور یکی از موضوعات مهم در خصوص سرمایه گذاری خارجی برای متقاضیان می باشد. در خصوص معیارهای سرمایه گذاری: ایمنی سرمایه گذاری، ریسک استفاده دولت از سرمایه سرمایه گذار، سرمایه گذاری در ترکیه با سپرده های بانکی، ایمنی قرارداد تجاری بین دولت و متقاضی، بررسی قوانین قضایی کشور مقصد و ... را می توان از موضوعات مهم در نظر گرفت.

خرید ملک یکی از راه های موجود برای سرمایه گذاری در ترکیه است. لطفا توجه داشته باشید که حداقل مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این زمینه 250000 دلار آمریکا می باشد. یکی از شرایط اخذ تابعیت از این طریق این است که ملک خریداری شده توسط سرمایه گذار به مدت سه سال فروخته نشود.البته امکان خرید ملک با قیمت کمتر نیز وجود دارد، اما به همین دلیل امکان اقامت 3 ساله در این کشور وجود دارد، بنابراین به آن اقامت توریستی می گویند.

یکی از موارد سرمایه گذاری در ترکیه که منجر به اخذ اقامت متقاضی در این کشور می شود، ثبت شرکت و سرمایه گذاری کارآفرینی است. بدین ترتیب متقاضیان می توانند شرکت مورد نظر خود را از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی با سرمایه اولیه حدود 10000 لیر ترکیه یا معادل 2600 دلار آمریکا ثبت کنند.

Made with Slides.com