Bài viết này VPP VINACOM tổng hợp các mẫu bìa giáo án của các cấp mầm non, tiểu học, thcs và thpt.  Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về sử dụng làm mẫu bìa giáo án tại đây.

 

Mẫu bìa giáo án ngang là kiểu mẫu bìa được thiết kế ngang, được các giáo viên sử dụng để hoàn thiện giáo án của mình. Các thông tin chính được thể hiện trên bìa giáo án là phòng Giáo dục và Đào tạo, tên trường, thông tin về năm học, về tên bộ môn, tên giáo viên… Tùy theo nội dung giáo án mà các giáo viên có thể lựa chọn cho mình những kiểu mẫu bìa ngang giáo án khác nhau để hoàn thiện tài liệu giáo án giảng dạy của mình một cách khoa học và đẹp mắt nhất.  

 

 

 

 

.............. ngày  ...  tháng  ...  năm ...

 

Tổng hợp mẫu bìa giáo án ngang của mầm non – tiểu học – THCS – THPT: