Kunst

Les 4: Lussen en variabelen

Vandaag gaan we leren

 • Dat variabelen ook getallen kunnen zijn

 • Hoe we variabelen gebruiken bij het tekenen

 • Hoe we variabelen gebruiken samen met lussen

Tekenen!

We gaan weer tekenen vandaag, maar we gaan variabelen gebruiken in de code.

Herhaling

#laad de tekenmodule in
import turtle

#start de pen op
pen = turtle.Turtle()

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

We hebben al veel geoefend met lussen.

 

Let bij een for-lus op deze dingen:

 

 • Na range()    komt het aantal keer dat je wilt herhalen tussen ronde haken.
 • Na range()    moet weer een 
 • Op de volgende regel begin je met twee spaties.
range()
range()
:

Je kunt meerdere figuren tekenen.

 

Dit doe je door meerdere lussen te gebruiken.

 

Denk hierbij ook aan het gebruik van

pen.penup() en pen.pendown()

 

Herhaling

pen.penup()
pen.pendown()
for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

pen.penup()
pen.forward(200)
pen.pendown()

for i in range(3):
 pen.forward(100)
 pen.left(120)

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Even opfrissen 

 • Begin een nieuwe pagina en schrijf bovenaan je schrift:
  Les 4a, [datum van vandaag]
  Even opfrissen
 • Lees goed!

For-lussen

Let op: er moet altijd code in de lus zitten.

For-lussen

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Let op: er moet altijd code in de lus zitten.

for i in range(4):
 pen.forward(100)
pen.left(90)
for i in range(4):
pen.forward(100)
pen.left(90)

For-lussen

for i in range(4):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Let op: er moet altijd code in de lus zitten.

for i in range(4):
 pen.forward(100)
pen.left(90)
for i in range(4):
pen.forward(100)
pen.left(90)

Demo

Weet je dit nog?

In dit programma gebruiken we een variabele.

Let op deze dingen:

 • Een variabele heeft een andere kleur dan tekst!
 • Een variabele heeft geen aanhalingstekens nodig
 • Python gaat 'omhoog' zoeken naar de
  betekenis van een variabele.
programmeertaal = 'Python'

print('Ik', 'hou', 'van', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

Variabele

In deze code is een variabele een woord, namelijk 'Python'.

programmeertaal = 'Python'

print('Ik', 'hou', 'van', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

In deze code is een variabele een woord, namelijk 'Python'.

Variabele

In deze code is een variabele een woord, namelijk 'Python'.

programmeertaal = 'Python'

print('Ik', 'hou', 'van', programmeertaal)
print(programmeertaal, 'is', 'leuk!')

In deze code is een variabele een woord, namelijk 'Python'.

aantal_keer = 4

for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

Maar een variabele kan ook een getal zijn!

Demo

Variabele hergebruiken

Je kunt een variabele ook vaker gebruiken.

aantal_keer = 4
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(90)

aantal_keer = 8
for i in range(aantal_keer):
 pen.forward(100)
 pen.left(45)

Demo

Aan de slag met je werkblad

Werkblad Variabelen in een lus

 • Schrijf bovenaan een nieuwe pagina: Variabelen in een lus
 • Lees goed!
 • Teken de figuren en schrijf de codes in je schrift!

Voor volgende week...

 

Neem kleurpotloden of stiften mee!

 • Werkblad 4b, datum van vandaag
 • Opdracht 1
 • Opdracht 2
 • Opdracht 3
 • Opdracht 4
 • Opdracht 5

Schrijf in je schrift:

Op de computers

Werkblad b

 • Ga naar repl.it en log in op je account
 • Opdracht 1 tot en met 5

Klaar?

 • Nakijken
 • Extra opdrachten
 • Dat variabelen ook getallen kunnen zijn

 • Hoe we variabelen gebruiken bij het tekenen

 • Hoe we variabelen gebruiken samen met lussen

Vandaag hebben we geleerd

Made with Slides.com