React - Wprowadzenie

Mateusz Pokora

O mnie

Mateusz Pokora

 

Od 5 lat zajmuje się frontend developmentem. Aktualnie pracuje w firmie Binar::Apps. Fan reacta i funkcyjnego programowania.

 

 

 

 

twitter: @pokorson

reactiflux: Vrael

React

 • nie jest frameworkiem
 • biblioteka do zarządzania UI, widokiem
 • minimalne API

React - komponenty

Staramy się wydzielić jak najmniejsze i jak najbardziej reużywalne części naszych widoków

 • formularz
 • lista
 • element-listy
 • przycisk
 • input

"Thinking in react components"

źródło: http://shripadk.github.io/react/img/blog/thinking-in-react-components.png

 

create-react-app

startowy projekt do react, 0 konfiguracji

npm install -g create-react-app

create-react-app nodeschool-twitter

React - komponent

// import biblioteki React
import React from 'react';

// Stworzenie klasy komponentu
// Komponenty dziedziczą z React.Component
class App extends React.Component {

  // Każdy komponent musi mieć funkcje render
  // jest ona odpowiedzialna za to jak nasz 
  // komponent będzie prezentowany na stronie
  render() {
    const name = "My Name";
    // JSX pozwala na tworzenie w przyjazny sposób html
    // wewnątrz javascript. Możemy osadzać kod javascript wewnątrz {}
    return (  
      <div className='App'>
        <header className='App-header'>
          <img src={logo} className='App-logo' alt='logo' />
          <h1 className='App-title'>Welcome to React</h1>
        </header>
        <p className='App-intro'>
          To get started, edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
        </p>
      </div>
    )
  }
}

React - JSX

 • możemy osadzać javascript wewnątrz {}
 • class -> className
 • style CSS pisane jako obiekt oraz "-" zamienione na camelCase (font-size -> fontSize)
 • podpinanie eventów onClick, onChange, onFocus
 • ** W wersji 15 komponent musi zwrócić jeden root element **

React - JSX

<div>
  <h2 style={{ fontSize: 20, padding: 0 }}>Product form</h2>
  <label>{labelName}</label>
  <span>random: {Math.random()}</span>
  <button onClick={this.addProduct}>Add product</button>
</div>

React - state

class MyComponent extends React.Component {
  constructor(props) {
    this.state = {
      counter: 5
    };
  }

  render() {
    return (
      <div>
        <span>current counter: {this.state.counter}</span>
      </div>
    )
  }
}

React - setState

class MyComponent extends React.Component {
  constructor(props) {
    this.state = {
      counter: 0
    };
  }

  increase() {
    this.setState({ counter: this.state.counter + 1 });
  }  

  render() {
    return (
      <div>
        <span>current counter: {this.state.counter}</span>
        <button onClick={this.increase}>Increase</button>
      </div>
    )
  }
}

Immutable data structures

// bad
var arr = [1, 2, 3];
arr.push(4);
console.log(arr) // => [1, 2, 3, 4]

var user = {
  name: 'Test user'
}

user.name = 'New name';

// good
var arr = [1, 2, 3];
var arr2 = arr.concat(4);
console.log(arr) // => [1, 2, 3]

var user = {
  name: 'Test user'
}

var updatedUser = Object.assign({}, user, { name: 'New name' });

React - props

class ChildComponent extends React.Component {
  render() {
    return <span>child component: {this.props.name}</span>
  }
}

class ParentComponent extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <ChildComponent name={"props from parent"} />
      </div>
    )
  }
}

React - defaultProps

class ChildComponent extends React.Component {
  render() {
    return <span>child component: {this.props.name}</span>
  }
}

ChildComponent.defaultProps = {
  name: 'default name'
};

class ParentComponent extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <ChildComponent name={"props from parent"} />
      </div>
    )
  }
}

React - propTypes

import PropTypes from 'prop-types';

class ChildComponent extends React.Component {
  render() {
    return <span>child component: {this.props.name}</span>
  }
}

ChildComponent.propTypes = {
  name: PropTypes.string.isRequired
};
npm install prop-types --save

React - dev tools

Browser extension to inspec React components with state and props

React - life cycle

Each component has several lifecycle methods” that you can override to run code at particular times in the process.

 • componentWillMount
 • componentDidMount
 • componentWillUpdate
 • componentDidUpdate

Ajax w react

import React from 'react';
import axios from 'axios';

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   tweets: []
  }
 }
 
 componendDidMount() {
  axios.get('http://some-server.com/tweets')
     .then(response => this.setState({tweets: response.data}));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    {this.state.tweets.map(t => <Tweet {...t} />)}
   </div>
  );
 }
}
Made with Slides.com