Yalçın Arsan

"Lidersiz Topluluklar, Etki Yaratan Bireyler"

Danışman     |     Koç    |    Mentor 

İnsan Kaynakları Zirvesi

18 Şubat 2016     |     Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

@yalcinarsan

Liderlik!..

Sırları en iyi bilinen profesyonel / sosyal kavram.

0,3 saniye süren Google araması ile

 • 24,100,000 Türkçe
 • 450,400,000 İngilizce

Sonuç...

Tanımlar

Vikipedi: Lider ya da Önder, mensup olduğu topluma yarar sağlayan ve gerektiğinde değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir.

Wikipedia: Leadership has been described as "a process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task". For example, some understand a leader simply as somebody whom people follow, or as somebody who guides or directs others, while others define leadership as "organizing a group of people to achieve a common goal".

Yönetici

 • Yönetir
 • Korur
 • Bir yerden örnek/ilham alır
 • Sistem / yapı odaklıdır
 • Kısa/orta vade önceliklidir
 • "Nasıl / Ne zaman?" diye sorar
 • Dip rakama bakar
 • İyi örneği uygular / benzetir
 • İyi bir askerdir
 • Ne yapıyorsa doğru yapar
 • Sisteme uyum sağlar

Lider

 • Yaratır
 • Geliştirir
 • Özgün, orjinal &  yaratıcıdır
 • İnsan odaklıdır
 • Uzun vade önceliklidir
 • "Neden / ne?" diye sorar
 • Ufka Bakar
 • Yeni bir şey yaratır
 • Kendi ne ise odur
 • Doğru olanı yapar
 • Sistemi sorgular, zorlar gerekirse bozar.

Bill Gates

Jeff Bezos (Amazon)

Steve Jobs

Nelson Mandela

Fatih Sultan Mehmet

Hitler

Sergey Brin & Larry Page (Google)

Atatürk

Napoleon

Winston Churchill

Mark Zuckerberg

Rupert Murdoch

Warren Buffet

Vehbi Koç

Henry Ford

    Kiichiro Toyoda

Barack Obama

Vladimir Putin

Xi Jinping

Tayyip Erdoğan

Tim Cook

Büyük Salgın Hastalıklar

 • 2009 Grip salgını Antarktika hariç  tüm dünyayı etkiledi 
 • WHO: "kriz kontrolden çıktı"
 • Ebola
 • Zika

2003 - 2010 Büyük İflaslar

 • Lehman Brothers
 • General Motors
 • AIG (Devlet Devraldı)
 • Enron
 • Chrysler
 • American Airlines

2010 Sonrası: Lokal Savaşlar: 

 • Ukrayna - Rusya
 • Suriye, Irak
 • Filistin, Lübnan
 • Mısır, Libya, Tunus
 • Mali, Nijerya, Somali
 • Afganistan, Pakistan, Çin

Muhammed Atta

 • Hamburg'da okuyan Mısır'lı öğrenci.
 • Müslümanlara yapılan zulme tepki gösterdi.
 • Pakistan'da El-Kaide kampına katıldı.
 • 11 Eylül'de İkiz kuleler &  Pentagon vuruldu
 • Güney kuleye çarpan uçağın pilot koltuğunda Muhammed Atta oturuyordu.

2008 Krizi & Kredi Balonu

 • Gayrimenkul değeri x 3 kredi. Finansal risk gizlendi, sistemsel kırılganlık gözardı edildi.
 • Milyonlarca kişi evsiz, işsiz kaldı. Krizin sürdüğünü söyleyenler var.

Küresel Isınma

 • 2009 Copenhag Zirvesi - ABD, Çin, Brezilya ve Hindistan tarafından sabote edildi.
 • 2015'de ortalama sıcaklığın 2 derece artmasının dünyayı geri dönülmez noktaya götüreceği kabul edildi + COP21 imzalandı. 

Global Terör ve Şiddet

 • IŞİD, El-Kaide, Boko-Haram,  Hizbullah, Hamas, Taliban, El-Şabab vb... çok sayıda zengin, organize ve ülke ordularıyla savaşacak kadar güçlü organizasyon
 • Dünyanın her bölgesinde sayısız terör saldırısı: Avrupa, Asya, Afrika, Güney Amerika...
 • ABD başta olmak üzere toplu cinayetler (Okul cinayetleri)

Toplu Göçler 

 • Kendi ülkelerindeki savaş ya da imkansız ekonomik koşullar nedeniyle onlarca ülkeden batı ülkelere göç
 • Eskiden uzak olan sorun artık o kadar uzak değil

Occupy 

 • Ülke gelirinin %99'una halkın %1'inin sahip olduğu iddiasıyla borsa ve çevresi işgal edildi.
 • "Biz %99'uz" kampanyası sürüyor.

Arap Baharı & Gezi

 • 2010 sonunda Mısır, Tunus, Libya'da başladı. Yemen ve Bahreyn'e yayıldı.  Hükümetler devrildi.
 • Gezi parkına yapılmak istenen AVM+Topçu Kışlasına toplumsal tepki büyüdü
 • Toplumsal hareket halini aldı.

Liderin

Hayattaki Rolü ne?..

Bugünün liderleri, bugünün...

 • Ekonomik
 • Kurumsal
 • Toplumsal
 • Çevresel
 • Politik

...sorunlarına çözüm bulamıyor.

Liderin Etkisi:

Sandığımızdan az...

Çünkü geleneksel anlamda lider, sistemin bir parçası.

Şirket CEO'su

 • Hissedarın gelirini korumak zorunda
 • Sene sonu primini düşünmek zorunda

Devlet Büyüğü

 • Ulusal güvenliği sağlamak zorunda
 • Sonraki seçimde oy almak zorunda

Parti Lideri

 • Parti içi dengelere özen göstermek zorunda
 • Hem yayılmayı sağlamak hem de parti tabanına hitap etmek zorunda

Departman Müdürü

 • Şirket CEO'suna iyi görünmek zorunda

20. yy'ı şekillendiren düşünce sistemleri...

...21. yy'ın ihtiyaçlarını karşılamıyor.

 • Sosyalizm tam bir eşitlik önerirken bireysel özgürlüklerden,
 • Kapitalizm bireysel özgürlükleri desteklerken sosyal adaletten fedakarlık ediyor.
 • Büyük kurumlar hızlı hareket etme, adapte olma kabiliyetini yitiriyor
 • Küçük ölçekli kurumlar süreklilik sağlamakta zorlanıyor.
 • Dünya endüstriyel devrimle gelişiyor, büyüyor
 • Bu arada doğa geri dönülemez şekilde zarar görüyor.
 • Savaşlar, yoksulluk,  toplu göçler engellenemiyor.

Bireysel

 

değil

 

Kurumsal

 

bağlamda

liderlik tanımına ihtiyaç var

Gelecek nerede?

Kendi kendini yöneten yapılar:  Çalışanının hissedarı olduğu Kurumlar, şeffaf devlet yapıları, odaklı sivil toplum & diğer topluluklar.

 

Çoğunlukçu değil çoğulcu, kapsayıcı, katılımcı yönetim anlayışları.

Birey

Topluluk

Değişim

Grup

Lider

Etki Yaratan Birey

Teşekkür!..

@yalcinarsan

#veringitsin

Made with Slides.com