– Uusia ajatuksia yksilöllisen oppimisen ja personoinnin tueksi

Krista Kindt-Sarojärvi & Mika Auramo

ITK (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) 2017

Torstai 6.4. 15.00–15.15, sali 25

Chat&Foto-esityksen kuvaus

Heutagogia

Pedagogia

Andragogia

Heutagogia

Yhteistoiminnallisuus

Eriytetty

Yksilöity

Personoitu

Hyvästit tasoryhmille!

Personoitu oppiminen

Opettajakeskeinen

Oppilaskeskeinen

Oppijajohtoinen

Opettaja ja oppilas ovat yhdessäoppijoita.

Opettajan arviointi

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Metakognitio korostuu käänteisessä arvioinnissa.

Lue aiheesta lisää