• Bei Bei Zhang on Crunchbase

  https://www.crunchbase.com/person/beibei-zhang-d528

 • BeiBei Zhang on Pinterest

  https://www.pinterest.com/beibeizhang0/

 • BeiBei Zhang on Issuu

  https://issuu.com/beibeizhang

 • BeiBei Zhang on Behance

  https://www.behance.net/beibeizhang8